Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1699561494171576771848372596251932559844200000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12132099223116608113268124287135238134761133114102249135446166400151679
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1084091181171619361410061352271407427996912747810176311721596775114269
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102525881988631085206829459360290497107826104819103057105811101409
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11006711349812423992625973968460210740210931210627310789593193112239
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6768558311550905718691068557717453178076100671796427646787149
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
514027142563147467995273276761618416363965630729566119059534
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
484803014229744308843280530128361573652933162397465020549437
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833121371462092731110
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 255132
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 150590
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 140418
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 89957
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 82538
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 81440
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 68372
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 50114
 9. Inne
  Wyświetleń: 39337
 10. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 38780
 11. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 37592
 12. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 37442
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 35059
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 33618
 15. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32850
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 30937
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 30513
 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28875
 19. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 28169
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 28088
 21. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 27397
 22. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 26884
 23. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 26828
 24. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 26821
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 25669
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 25138
 27. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 24330
 28. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 24059
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 23560
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 23202
 31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 22909
 32. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 22668
 33. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 22145
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21349
 35. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 20695
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20610
 37. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 20534
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 20454
 39. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 20059
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 19752
 41. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19367
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 19278
 43. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 19244
 44. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18973
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 18921
 46. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 18902
 47. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 18589
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18428
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 18338
 50. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 18264
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18256
 52. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 18255
 53. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 18254
 54. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 18235
 55. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17990
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17748
 57. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17739
 58. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17652
 59. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17630
 60. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17500
 61. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 17465
 62. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 17355
 63. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 17354
 64. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 17197
 65. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 17181
 66. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17148
 67. Akty prawne
  Wyświetleń: 17116
 68. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 17017
 69. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16993
 70. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16973
 71. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16957
 72. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16952
 73. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16813
 74. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 16783
 75. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16772
 76. Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16736
 77. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 16722
 78. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 16196
 79. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 16097
 80. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 16090
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 16021
 82. Azbest
  Wyświetleń: 16001
 83. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15844
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15580
 85. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 15532
 86. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 15084
 87. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15083
 88. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 15044
 89. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14356
 90. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
  Wyświetleń: 14330
 91. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 13892
 92. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13879
 93. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 13863
 94. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 13809
 95. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13786
 96. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13767
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13735
 98. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13706
 99. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 13347
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 13051
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 12830
 102. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 12570
 103. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 12570
 104. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12172
 105. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 11764
 106. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 11735
 107. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 11663
 108. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11625
 109. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 11608
 110. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11568
 111. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 11482
 112. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 11441
 113. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 11394
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11343
 115. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 11317
 116. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 11281
 117. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 11203
 118. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11173
 119. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11159
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 11130
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11000
 122. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 10902
 123. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 10878
 124. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 10781
 125. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 10669
 126. Petycje
  Wyświetleń: 10601
 127. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 10585
 128. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 10359
 129. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10306
 130. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10302
 131. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 10297
 132. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10287
 133. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 10247
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 10203
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 10102
 136. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 10085
 137. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 10079
 138. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 10076
 139. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 10030
 140. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 10025
 141. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 10016
 142. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 9966
 143. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 9933
 144. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 9908
 145. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 9878
 146. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 9835
 147. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9781
 148. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 9779
 149. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 9744
 150. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9743
 151. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 9741
 152. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 9684
 153. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9675
 154. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 9639
 155. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 9577
 156. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 9510
 157. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 9488
 158. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 9485
 159. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9476
 160. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9433
 161. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 9414
 162. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 9347
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 9310
 164. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9211
 165. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 9208
 166. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 9140
 167. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9124
 168. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 9106
 169. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 9027
 170. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 8992
 171. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 8962
 172. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8925
 173. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8925
 174. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8905
 175. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 8776
 176. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8770
 177. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 8742
 178. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8695
 179. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 8680
 180. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 8664
 181. Statut MRM
  Wyświetleń: 8595
 182. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 8514
 183. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 8500
 184. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8491
 185. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 8396
 186. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 8370
 187. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8361
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 8221
 189. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 8123
 190. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 8034
 191. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 8024
 192. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7965
 193. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 7893
 194. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 7801
 195. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 7770
 196. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7764
 197. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 7727
 198. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 7725
 199. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 7647
 200. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 7645
 201. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7621
 202. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7543
 203. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 7529
 204. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 7485
 205. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7473
 206. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7450
 207. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 7438
 208. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7343
 209. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 7317
 210. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 7228
 211. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 7217
 212. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 7207
 213. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 7204
 214. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 7161
 215. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7154
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7134
 217. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 7134
 218. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 7103
 219. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 7102
 220. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6974
 221. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6961
 222. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 6916
 223. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6889
 224. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 6855
 225. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 6812
 226. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6790
 227. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6744
 228. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 6724
 229. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6720
 230. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 6718
 231. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 6714
 232. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6703
 233. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6699
 234. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6695
 235. Ciż Halina
  Wyświetleń: 6688
 236. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 6687
 237. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 6644
 238. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 6643
 239. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 6600
 240. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6592
 241. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6553
 242. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 6539
 243. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6511
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 6506
 245. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 6469
 246. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 6469
 247. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 6440
 248. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 6414
 249. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 6391
 250. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 6377
 251. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 6292
 252. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 6279
 253. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 6270
 254. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6269
 255. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 6265
 256. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6262
 257. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 6261
 258. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 6251
 259. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6242
 260. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 6205
 261. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 6204
 262. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 6194
 263. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6155
 264. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6150
 265. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 6141
 266. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 6135
 267. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 6134
 268. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 6130
 269. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6109
 270. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 6101
 271. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6083
 272. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6068
 273. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6064
 274. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6058
 275. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 6047
 276. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 6040
 277. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6038
 278. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 6022
 279. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 6018
 280. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5991
 281. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5991
 282. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5988
 283. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5979
 284. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5977
 285. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 5921
 286. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5901
 287. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5890
 288. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5883
 289. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5866
 290. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5850
 291. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5842
 292. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5811
 293. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5792
 294. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5783
 295. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5773
 296. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5749
 297. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5739
 298. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5680
 299. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5647
 300. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5642
 301. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 5633
 302. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5603
 303. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5600
 304. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 5598
 305. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5597
 306. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5574
 307. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5511
 308. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 5503
 309. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 5460
 310. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5442
 311. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5412
 312. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5409
 313. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5409
 314. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 5396
 315. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 5390
 316. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 5385
 317. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 5366
 318. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 5354
 319. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 5349
 320. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 5333
 321. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 5331
 322. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 5315
 323. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 5314
 324. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 5307
 325. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 5302
 326. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 5279
 327. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 5278
 328. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 5262
 329. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 5254
 330. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 5221
 331. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 5220
 332. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 5214
 333. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 5212
 334. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 5201
 335. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5188
 336. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 5185
 337. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5157
 338. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5152
 339. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 5141
 340. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 5130
 341. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 5112
 342. Dane osobowe
  Wyświetleń: 5104
 343. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5080
 344. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 5078
 345. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 5070
 346. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5056
 347. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 5045
 348. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 5034
 349. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 5026
 350. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 5023
 351. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5023
 352. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5012
 353. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 5007
 354. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 5002
 355. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 4966
 356. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4964
 357. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4962
 358. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4945
 359. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4928
 360. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4920
 361. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4919
 362. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4906
 363. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4895
 364. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4894
 365. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 4893
 366. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 4892
 367. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4892
 368. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4885
 369. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4876
 370. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4875
 371. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4872
 372. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4861
 373. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4852
 374. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4840
 375. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4840
 376. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4840
 377. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4828
 378. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4826
 379. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4819
 380. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4804
 381. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4798
 382. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4789
 383. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 4788
 384. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4786
 385. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4778
 386. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4776
 387. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4769
 388. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4751
 389. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4739
 390. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4710
 391. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 4699
 392. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4694
 393. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 4694
 394. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4685
 395. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4685
 396. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4682
 397. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4681
 398. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4676
 399. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4673
 400. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4653
 401. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4648
 402. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4640
 403. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 4618
 404. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4617
 405. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4614
 406. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4610
 407. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4607
 408. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4598
 409. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4594
 410. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4584
 411. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4579
 412. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4572
 413. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4564
 414. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4559
 415. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4555
 416. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4549
 417. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 4548
 418. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 4547
 419. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4545
 420. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4533
 421. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4532
 422. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4528
 423. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4523
 424. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4518
 425. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4517
 426. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4507
 427. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 4506
 428. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4505
 429. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4498
 430. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4491
 431. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 4488
 432. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 4476
 433. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 4472
 434. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4471
 435. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 4465
 436. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 4461
 437. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 4459
 438. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 4457
 439. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 4455
 440. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4455
 441. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4450
 442. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4446
 443. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 4437
 444. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 4436
 445. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4435
 446. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4434
 447. Inne 2012
  Wyświetleń: 4432
 448. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4431
 449. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4414
 450. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4400
 451. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4396
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 4393
 453. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4391
 454. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 4389
 455. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4387
 456. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4378
 457. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 4374
 458. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 4372
 459. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4371
 460. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 4365
 461. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4358
 462. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4358
 463. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4358
 464. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4356
 465. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 4356
 466. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 4349
 467. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4347
 468. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 4346
 469. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4346
 470. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 4344
 471. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 4339
 472. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 4326
 473. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4326
 474. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 4325
 475. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 4320
 476. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 4319
 477. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4319
 478. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 4314
 479. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4306
 480. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 4304
 481. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4293
 482. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4289
 483. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 4282
 484. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4281
 485. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 4277
 486. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4272
 487. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 4270
 488. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 4268
 489. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 4266
 490. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 4264
 491. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4263
 492. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 4263
 493. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 4256
 494. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 4253
 495. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 4252
 496. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 4251
 497. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4249
 498. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4249
 499. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 4247
 500. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4242
 501. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 4232
 502. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 4229
 503. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 4227
 504. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4227
 505. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4222
 506. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 4219
 507. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 4208
 508. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4206
 509. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4201
 510. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 4196
 511. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 4196
 512. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4194
 513. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4189
 514. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 4187
 515. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4185
 516. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 4183
 517. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 4180
 518. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 4178
 519. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 4175
 520. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4154
 521. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 4150
 522. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4139
 523. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4136
 524. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4123
 525. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4114
 526. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 4108
 527. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 4105
 528. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 4099
 529. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 4094
 530. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4090
 531. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 4084
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4080
 533. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4077
 534. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 4071
 535. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4070
 536. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4068
 537. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4068
 538. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 4068
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 4066
 540. Inne 2013
  Wyświetleń: 4065
 541. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 4062
 542. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 4055
 543. Petycje 2016
  Wyświetleń: 4052
 544. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4050
 545. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4046
 546. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4037
 547. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 4035
 548. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4034
 549. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4027
 550. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4016
 551. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 4010
 552. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 4010
 553. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4008
 554. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4004
 555. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4002
 556. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3997
 557. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3995
 558. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3993
 559. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3991
 560. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3991
 561. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3989
 562. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3983
 563. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3982
 564. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3980
 565. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3978
 566. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3965
 567. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3960
 568. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3959
 569. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3953
 570. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3948
 571. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3946
 572. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3943
 573. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3942
 574. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 3942
 575. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3939
 576. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3934
 577. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3929
 578. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3926
 579. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3921
 580. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3921
 581. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3912
 582. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3911
 583. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3909
 584. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3908
 585. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3908
 586. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3903
 587. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3896
 588. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3894
 589. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3894
 590. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3892
 591. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3889
 592. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 3886
 593. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 3882
 594. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3877
 595. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3874
 596. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3871
 597. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3864
 598. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3862
 599. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3860
 600. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3849
 601. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3845
 602. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3838
 603. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3838
 604. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3837
 605. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3821
 606. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3812
 607. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3809
 608. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3809
 609. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3808
 610. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3805
 611. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3799
 612. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3797
 613. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3797
 614. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3790
 615. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3789
 616. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3789
 617. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3787
 618. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3787
 619. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3779
 620. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3775
 621. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3769
 622. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3767
 623. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3760
 624. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3759
 625. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3756
 626. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3755
 627. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3755
 628. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 3754
 629. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3753
 630. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3752
 631. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3746
 632. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3746
 633. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3744
 634. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3744
 635. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3732
 636. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3729
 637. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3727
 638. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3726
 639. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3714
 640. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3714
 641. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3712
 642. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3709
 643. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3708
 644. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3700
 645. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3699
 646. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3699
 647. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3698
 648. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3698
 649. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3679
 650. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3676
 651. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3669
 652. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3669
 653. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3665
 654. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3664
 655. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3656
 656. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3656
 657. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3655
 658. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3652
 659. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3646
 660. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3642
 661. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3640
 662. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 3635
 663. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3633
 664. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3632
 665. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3631
 666. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3631
 667. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3627
 668. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3624
 669. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3624
 670. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 3623
 671. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3619
 672. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3618
 673. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 3618
 674. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3618
 675. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 3613
 676. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3610
 677. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3609
 678. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 3607
 679. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 3605
 680. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 3603
 681. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3597
 682. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3595
 683. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3593
 684. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 3590
 685. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3586
 686. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 3586
 687. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3585
 688. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 3581
 689. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3579
 690. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3572
 691. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3572
 692. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3570
 693. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 3569
 694. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3568
 695. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3567
 696. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3565
 697. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3562
 698. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3560
 699. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3556
 700. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3553
 701. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3551
 702. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3548
 703. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3546
 704. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3545
 705. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 3544
 706. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 3541
 707. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 3540
 708. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3534
 709. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 3529
 710. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 3527
 711. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 3524
 712. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3517
 713. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3514
 714. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3508
 715. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3504
 716. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3503
 717. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 3503
 718. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3498
 719. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3490
 720. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3489
 721. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 3485
 722. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3484
 723. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3484
 724. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3483
 725. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 3478
 726. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3470
 727. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 3469
 728. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 3463
 729. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 3462
 730. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3459
 731. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3454
 732. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 3452
 733. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3450
 734. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3448
 735. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3447
 736. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3446
 737. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3446
 738. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3444
 739. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3442
 740. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3441
 741. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3441
 742. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 3430
 743. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3428
 744. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 3427
 745. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 3422
 746. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 3421
 747. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3415
 748. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3414
 749. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3410
 750. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3410
 751. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3407
 752. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3402
 753. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3401
 754. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3395
 755. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 3394
 756. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 3394
 757. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3391
 758. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 3391
 759. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 3389
 760. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 3386
 761. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 3382
 762. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 3380
 763. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 3378
 764. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 3375
 765. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 3368
 766. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3366
 767. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 3366
 768. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 3356
 769. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3352
 770. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3343
 771. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3343
 772. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 3340
 773. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3339
 774. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 3339
 775. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 3333
 776. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3327
 777. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3317
 778. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 3316
 779. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3307
 780. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3305
 781. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 3297
 782. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 3285
 783. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 3280
 784. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 3276
 785. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 3275
 786. 2013
  Wyświetleń: 3274
 787. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 3274
 788. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3268
 789. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3267
 790. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3266
 791. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3266
 792. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 3262
 793. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 3260
 794. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 3253
 795. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3252
 796. przetarg
  Wyświetleń: 3251
 797. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3250
 798. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3249
 799. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 3248
 800. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3245
 801. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3240
 802. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 3239
 803. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 3235
 804. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 3235
 805. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3233
 806. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 3227
 807. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3223
 808. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 3220
 809. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3216
 810. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 3215
 811. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3213
 812. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3213
 813. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 3209
 814. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 3208
 815. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3204
 816. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3199
 817. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3199
 818. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3195
 819. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3192
 820. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3192
 821. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 3191
 822. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 3188
 823. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 3185
 824. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 3183
 825. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 3181
 826. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 3180
 827. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3178
 828. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 3176
 829. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 3176
 830. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 3173
 831. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3172
 832. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 3172
 833. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 3169
 834. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 3168
 835. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 3164
 836. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 3162
 837. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 3161
 838. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3159
 839. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 3159
 840. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3158
 841. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3157
 842. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 3157
 843. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3156
 844. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 3156
 845. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 3155
 846. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 3148
 847. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3144
 848. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 3144
 849. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3143
 850. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 3141
 851. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3141
 852. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3140
 853. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 3139
 854. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 3139
 855. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 3137
 856. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 3136
 857. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 3135
 858. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 3131
 859. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3130
 860. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3127
 861. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3123
 862. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 3122
 863. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 3122
 864. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 3121
 865. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3120
 866. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3117
 867. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 3115
 868. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 3115
 869. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 3114
 870. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3112
 871. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3111
 872. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 3107
 873. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3105
 874. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 3102
 875. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3099
 876. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 3099
 877. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 3095
 878. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 3093
 879. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3091
 880. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3089
 881. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 3089
 882. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 3089
 883. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 3086
 884. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3086
 885. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3085
 886. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 3084
 887. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 3076
 888. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3070
 889. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 3061
 890. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3054
 891. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 3053
 892. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3050
 893. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3048
 894. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 3048
 895. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 3047
 896. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3046
 897. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3045
 898. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3041
 899. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3039
 900. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 3037
 901. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 3032
 902. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3029
 903. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 3028
 904. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 3023
 905. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 3021
 906. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3019
 907. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3017
 908. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 3014
 909. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3013
 910. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 3012
 911. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 3009
 912. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 3004
 913. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 3003
 914. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2994
 915. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2991
 916. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2985
 917. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2982
 918. Inne 2014
  Wyświetleń: 2979
 919. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2977
 920. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2973
 921. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2969
 922. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2968
 923. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2966
 924. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2965
 925. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2964
 926. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2963
 927. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2958
 928. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2957
 929. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2957
 930. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2956
 931. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2953
 932. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2948
 933. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2944
 934. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2943
 935. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2942
 936. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2939
 937. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2937
 938. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2935
 939. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2934
 940. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2932
 941. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2930
 942. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2923
 943. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2921
 944. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2920
 945. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2917
 946. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2915
 947. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2910
 948. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2906
 949. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2899
 950. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2894
 951. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2889
 952. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2880
 953. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2876
 954. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2874
 955. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2868
 956. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2867
 957. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2865
 958. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2857
 959. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2853
 960. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2847
 961. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2844
 962. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2843
 963. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2843
 964. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2842
 965. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2842
 966. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2842
 967. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2840
 968. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2837
 969. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2836
 970. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2835
 971. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2833
 972. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2831
 973. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2829
 974. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2828
 975. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2823
 976. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2822
 977. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2820
 978. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2817
 979. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2814
 980. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2813
 981. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2812
 982. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2810
 983. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2804
 984. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2803
 985. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2801
 986. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2795
 987. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2791
 988. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2791
 989. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2787
 990. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2787
 991. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2777
 992. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2777
 993. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2775
 994. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 2773
 995. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2771
 996. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2770
 997. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2766
 998. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2763
 999. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2761
 1000. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2761
 1001. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2760
 1002. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2759
 1003. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2755
 1004. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2752
 1005. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2751
 1006. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2751
 1007. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2750
 1008. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2750
 1009. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2747
 1010. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2743
 1011. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2743
 1012. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2743
 1013. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2741
 1014. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2737
 1015. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2736
 1016. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2735
 1017. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2734
 1018. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2732
 1019. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2729
 1020. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2729
 1021. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2729
 1022. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2725
 1023. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2717
 1024. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2715
 1025. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2714
 1026. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2707
 1027. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2704
 1028. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2699
 1029. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2698
 1030. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2696
 1031. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2696
 1032. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2696
 1033. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2695
 1034. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2690
 1035. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2681
 1036. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2674
 1037. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2672
 1038. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2671
 1039. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2665
 1040. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2663
 1041. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2661
 1042. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2654
 1043. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2653
 1044. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2649
 1045. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2647
 1046. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2646
 1047. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2645
 1048. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2637
 1049. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2634
 1050. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2633
 1051. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2632
 1052. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2624
 1053. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2622
 1054. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2620
 1055. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2617
 1056. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2613
 1057. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2612
 1058. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 2608
 1059. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2605
 1060. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2604
 1061. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2597
 1062. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2589
 1063. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2588
 1064. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2588
 1065. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2586
 1066. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2584
 1067. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2582
 1068. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2581
 1069. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2577
 1070. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 2572
 1071. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2571
 1072. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2569
 1073. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2567
 1074. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2565
 1075. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2562
 1076. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 2558
 1077. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2557
 1078. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2554
 1079. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2552
 1080. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 2550
 1081. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2550
 1082. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2549
 1083. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2544
 1084. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2543
 1085. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2539
 1086. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2535
 1087. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 2530
 1088. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2521
 1089. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2518
 1090. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 2518
 1091. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2515
 1092. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 2514
 1093. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2513
 1094. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2512
 1095. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2507
 1096. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2503
 1097. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2499
 1098. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 2487
 1099. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2487
 1100. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2483
 1101. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 2483
 1102. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2482
 1103. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2478
 1104. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2476
 1105. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2475
 1106. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2474
 1107. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 2459
 1108. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2458
 1109. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2450
 1110. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2448
 1111. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 2447
 1112. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2445
 1113. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2441
 1114. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2439
 1115. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 2438
 1116. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 2437
 1117. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2429
 1118. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2426
 1119. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2424
 1120. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 2422
 1121. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 2421
 1122. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2421
 1123. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 2420
 1124. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 2417
 1125. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2408
 1126. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2406
 1127. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2403
 1128. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2400
 1129. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2397
 1130. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2396
 1131. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2395
 1132. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 2389
 1133. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 2388
 1134. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2387
 1135. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 2387
 1136. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2385
 1137. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2381
 1138. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2381
 1139. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2378
 1140. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2372
 1141. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2368
 1142. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2368
 1143. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2367
 1144. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 2365
 1145. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2358
 1146. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 2349
 1147. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2344
 1148. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2343
 1149. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2341
 1150. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 2336
 1151. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2330
 1152. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 2327
 1153. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 2322
 1154. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2318
 1155. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 2316
 1156. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2316
 1157. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 2309
 1158. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2298
 1159. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2296
 1160. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 2293
 1161. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 2289
 1162. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2288
 1163. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2288
 1164. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2285
 1165. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2285
 1166. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2277
 1167. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2275
 1168. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2267
 1169. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 2266
 1170. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2263
 1171. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2261
 1172. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2260
 1173. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2255
 1174. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 2255
 1175. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2252
 1176. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 2247
 1177. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2245
 1178. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2245
 1179. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2237
 1180. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2237
 1181. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 2235
 1182. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 2233
 1183. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2232
 1184. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2230
 1185. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2223
 1186. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2222
 1187. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2209
 1188. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 2207
 1189. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 2206
 1190. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2204
 1191. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2198
 1192. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 2188
 1193. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2179
 1194. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2175
 1195. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 2173
 1196. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2167
 1197. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2163
 1198. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 2158
 1199. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 2151
 1200. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 2151
 1201. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2146
 1202. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 2145
 1203. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 2140
 1204. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2140
 1205. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2139
 1206. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 2135
 1207. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2130
 1208. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 2127
 1209. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 2123
 1210. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 2120
 1211. Skład GRS
  Wyświetleń: 2117
 1212. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 2114
 1213. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2114
 1214. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 2110
 1215. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 2099
 1216. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 2099
 1217. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2096
 1218. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2095
 1219. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 2087
 1220. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2086
 1221. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2080
 1222. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2077
 1223. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 2076
 1224. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 2070
 1225. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2066
 1226. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2065
 1227. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2063
 1228. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 2061
 1229. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2059
 1230. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2055
 1231. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 2052
 1232. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 2051
 1233. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2045
 1234. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 2045
 1235. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2040
 1236. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2039
 1237. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 2033
 1238. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 2027
 1239. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 2024
 1240. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2020
 1241. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2019
 1242. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 2019
 1243. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2012
 1244. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 2011
 1245. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 2008
 1246. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1996
 1247. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1996
 1248. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1995
 1249. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1993
 1250. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1990
 1251. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1990
 1252. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1987
 1253. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1983
 1254. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1981
 1255. Inne 2016
  Wyświetleń: 1980
 1256. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1977
 1257. Inne 2015
  Wyświetleń: 1974
 1258. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1971
 1259. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1962
 1260. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1955
 1261. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1954
 1262. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1952
 1263. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1951
 1264. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1950
 1265. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1950
 1266. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1943
 1267. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1940
 1268. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1937
 1269. Inne 2018
  Wyświetleń: 1936
 1270. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1933
 1271. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1923
 1272. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1912
 1273. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1909
 1274. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1901
 1275. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1897
 1276. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1886
 1277. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1885
 1278. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1884
 1279. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1880
 1280. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1875
 1281. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1873
 1282. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1869
 1283. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1862
 1284. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1853
 1285. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1847
 1286. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1847
 1287. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1840
 1288. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1837
 1289. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1831
 1290. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1831
 1291. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1831
 1292. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1828
 1293. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1828
 1294. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1813
 1295. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1812
 1296. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1804
 1297. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1799
 1298. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1797
 1299. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1797
 1300. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1793
 1301. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 1791
 1302. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1781
 1303. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 1780
 1304. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1777
 1305. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1772
 1306. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1768
 1307. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1763
 1308. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1757
 1309. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1753
 1310. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1746
 1311. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1742
 1312. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1732
 1313. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1731
 1314. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1713
 1315. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1713
 1316. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1712
 1317. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1709
 1318. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1706
 1319. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1705
 1320. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1696
 1321. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1687
 1322. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1673
 1323. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1673
 1324. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1657
 1325. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1653
 1326. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1644
 1327. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1643
 1328. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1639
 1329. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1638
 1330. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1622
 1331. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1622
 1332. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1599
 1333. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1594
 1334. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1589
 1335. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1571
 1336. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1561
 1337. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1560
 1338. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 1542
 1339. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1541
 1340. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1539
 1341. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1533
 1342. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 1513
 1343. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 1512
 1344. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1510
 1345. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 1508
 1346. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 1507
 1347. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 1501
 1348. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1499
 1349. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1467
 1350. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 1464
 1351. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1463
 1352. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 1462
 1353. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1450
 1354. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1443
 1355. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1437
 1356. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1430
 1357. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1429
 1358. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 1417
 1359. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 1416
 1360. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1415
 1361. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1414
 1362. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1404
 1363. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1403
 1364. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1403
 1365. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1401
 1366. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1399
 1367. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1398
 1368. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1393
 1369. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1390
 1370. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1382
 1371. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1378
 1372. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1377
 1373. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1377
 1374. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 1376
 1375. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1374
 1376. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1373
 1377. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2019r.
  Wyświetleń: 1355
 1378. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1353
 1379. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1347
 1380. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 1339
 1381. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1337
 1382. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 1329
 1383. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1326
 1384. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1320
 1385. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1315
 1386. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1314
 1387. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1310
 1388. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1301
 1389. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1296
 1390. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1295
 1391. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1293
 1392. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1292
 1393. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1291
 1394. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1287
 1395. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1282
 1396. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1280
 1397. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1279
 1398. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1273
 1399. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1270
 1400. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 1269
 1401. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1267
 1402. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1263
 1403. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1261
 1404. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1257
 1405. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1255
 1406. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1251
 1407. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1246
 1408. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1243
 1409. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1239
 1410. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 1239
 1411. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 1239
 1412. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1236
 1413. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1234
 1414. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1232
 1415. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1231
 1416. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1224
 1417. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1223
 1418. 2020-06-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym (Biuro Rady Miejskiej)
  Wyświetleń: 1218
 1419. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1218
 1420. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1218
 1421. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1216
 1422. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1215
 1423. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 1214
 1424. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1208
 1425. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1206
 1426. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 1204
 1427. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1202
 1428. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 1195
 1429. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 1193
 1430. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1192
 1431. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1191
 1432. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Wyświetleń: 1188
 1433. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1186
 1434. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1184
 1435. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 1178
 1436. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1177
 1437. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1176
 1438. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1174
 1439. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 1173
 1440. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1172
 1441. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1167
 1442. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1167
 1443. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1167
 1444. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1165
 1445. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1163
 1446. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1162
 1447. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1159
 1448. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 1158
 1449. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1158
 1450. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1155
 1451. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1151
 1452. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1147
 1453. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1145
 1454. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1139
 1455. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1138
 1456. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1135
 1457. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 1133
 1458. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 1131
 1459. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1130
 1460. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1128
 1461. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1120
 1462. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1113
 1463. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1110
 1464. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 1109
 1465. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1109
 1466. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1103
 1467. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1094
 1468. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1092
 1469. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1092
 1470. Kuska Jan
  Wyświetleń: 1087
 1471. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1085
 1472. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1083
 1473. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1081
 1474. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1074
 1475. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 1073
 1476. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1072
 1477. Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych
  Wyświetleń: 1072
 1478. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1072
 1479. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1068
 1480. Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 1067
 1481. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1064
 1482. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1054
 1483. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1054
 1484. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1051
 1485. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 1047
 1486. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1046
 1487. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1045
 1488. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1044
 1489. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1043
 1490. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 1040
 1491. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1039
 1492. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1038
 1493. Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 1037
 1494. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1036
 1495. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1032
 1496. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1029
 1497. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 1027
 1498. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1026
 1499. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 1026
 1500. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1020
 1501. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1019
 1502. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 1019
 1503. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1017
 1504. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1017
 1505. Zarządzenie Nr SG.0050.182.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 1017
 1506. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1017
 1507. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1015
 1508. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1012
 1509. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1010
 1510. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1009
 1511. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1005
 1512. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 999
 1513. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 997
 1514. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 996
 1515. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 992
 1516. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 988
 1517. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 987
 1518. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 985
 1519. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 980
 1520. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 979
 1521. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 979
 1522. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 977
 1523. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 975
 1524. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 974
 1525. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 964
 1526. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 962
 1527. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 962
 1528. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 962
 1529. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 953
 1530. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 946
 1531. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 944
 1532. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 944
 1533. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 941
 1534. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 941
 1535. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 938
 1536. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 938
 1537. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 935
 1538. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 928
 1539. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 927
 1540. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 926
 1541. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 925
 1542. Oferty pracy 2019
  Wyświetleń: 925
 1543. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 921
 1544. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 920
 1545. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 918
 1546. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 918
 1547. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 916
 1548. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 915
 1549. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 914
 1550. Inne 2017
  Wyświetleń: 913
 1551. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 912
 1552. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 908
 1553. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 907
 1554. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 903
 1555. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 901
 1556. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 899
 1557. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 898
 1558. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 897
 1559. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 896
 1560. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 895
 1561. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 894
 1562. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 893
 1563. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 891
 1564. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 889
 1565. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 886
 1566. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 886
 1567. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 881
 1568. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 881
 1569. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 878
 1570. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 878
 1571. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 878
 1572. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 876
 1573. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 875
 1574. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 874
 1575. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 871
 1576. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 871
 1577. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 871
 1578. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 870
 1579. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 870
 1580. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 869
 1581. Lobbing
  Wyświetleń: 868
 1582. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 867
 1583. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 865
 1584. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 865
 1585. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 864
 1586. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 861
 1587. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 861
 1588. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 858
 1589. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 857
 1590. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 856
 1591. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 856
 1592. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 856
 1593. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 856
 1594. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 855
 1595. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 853
 1596. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 853
 1597. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 851
 1598. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 851
 1599. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 851
 1600. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 850
 1601. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 850
 1602. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 849
 1603. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 848
 1604. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 847
 1605. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 842
 1606. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 841
 1607. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 841
 1608. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 838
 1609. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 838
 1610. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 837
 1611. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 835
 1612. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 835
 1613. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 835
 1614. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 835
 1615. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 832
 1616. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 830
 1617. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 829
 1618. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 829
 1619. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 827
 1620. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 827
 1621. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 826
 1622. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 825
 1623. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 825
 1624. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 822
 1625. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 822
 1626. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1627. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1628. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 820
 1629. Informacje o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 820
 1630. Inne 2019
  Wyświetleń: 819
 1631. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 817
 1632. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 815
 1633. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 814
 1634. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 813
 1635. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 812
 1636. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 812
 1637. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 812
 1638. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 811
 1639. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 810
 1640. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 809
 1641. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 808
 1642. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 808
 1643. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 807
 1644. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 806
 1645. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 806
 1646. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 805
 1647. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 805
 1648. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 804
 1649. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 804
 1650. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 802
 1651. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 802
 1652. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 802
 1653. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 801
 1654. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 801
 1655. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 801
 1656. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 799
 1657. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 799
 1658. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 798
 1659. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 1660. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 795
 1661. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 794
 1662. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 793
 1663. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 793
 1664. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 792
 1665. Oferty pracy 2015
  Wyświetleń: 792
 1666. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 790
 1667. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 790
 1668. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 788
 1669. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Wyświetleń: 788
 1670. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 786
 1671. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 786
 1672. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 785
 1673. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 784
 1674. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 784
 1675. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 782
 1676. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 782
 1677. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 781
 1678. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 781
 1679. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 779
 1680. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 779
 1681. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 778
 1682. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 778
 1683. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 778
 1684. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 775
 1685. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 774
 1686. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 774
 1687. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 772
 1688. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 772
 1689. Zamówienia Publiczne 2019
  Wyświetleń: 771
 1690. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 770
 1691. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 770
 1692. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 770
 1693. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 769
 1694. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 768
 1695. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 767
 1696. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 767
 1697. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 766
 1698. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 766
 1699. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 766
 1700. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 764
 1701. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 759
 1702. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 759
 1703. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 758
 1704. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 756
 1705. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 756
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 754
 1707. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 752
 1708. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1709. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 748
 1710. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 748
 1711. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 747
 1712. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 746
 1713. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 746
 1714. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 742
 1715. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 741
 1716. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 738
 1717. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 737
 1718. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 736
 1719. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 734
 1720. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 733
 1721. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 732
 1722. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 731
 1723. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 730
 1724. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 729
 1725. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 729
 1726. Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej
  Wyświetleń: 729
 1727. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 1728. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 727
 1729. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 726
 1730. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 726
 1731. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 725
 1732. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 724
 1733. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 723
 1734. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 723
 1735. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 723
 1736. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 722
 1737. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 722
 1738. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 722
 1739. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 721
 1740. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 720
 1741. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 719
 1742. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 718
 1743. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 717
 1744. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 715
 1745. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 714
 1746. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 712
 1747. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 711
 1748. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 711
 1749. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 710
 1750. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 710
 1751. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1752. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1753. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 709
 1754. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 709
 1755. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 707
 1756. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 707
 1757. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 705
 1758. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 703
 1759. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 702
 1760. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 701
 1761. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 700
 1762. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 700
 1763. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 699
 1764. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 699
 1765. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 699
 1766. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 698
 1767. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 696
 1768. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 694
 1769. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 692
 1770. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 692
 1771. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 690
 1772. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 689
 1773. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 687
 1774. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 685
 1775. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 685
 1776. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2020 r. zadań publicznych
  Wyświetleń: 684
 1777. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 682
 1778. 2020-01-09 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”
  Wyświetleń: 681
 1779. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 681
 1780. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 681
 1781. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 677
 1782. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 676
 1783. Konkursy ofert 2019
  Wyświetleń: 676
 1784. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 676
 1785. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 676
 1786. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 674
 1787. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 674
 1788. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 673
 1789. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1790. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 669
 1791. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 669
 1792. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 669
 1793. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 668
 1794. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 668
 1795. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 668
 1796. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 667
 1797. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 665
 1798. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 665
 1799. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 662
 1800. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 661
 1801. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 660
 1802. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 660
 1803. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 659
 1804. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 657
 1805. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 653
 1806. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 653
 1807. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 651
 1808. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 650
 1809. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 650
 1810. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 649
 1811. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 648
 1812. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 645
 1813. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 644
 1814. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 644
 1815. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 644
 1816. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 644
 1817. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 643
 1818. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 643
 1819. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 641
 1820. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 640
 1821. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 639
 1822. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 638
 1823. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 638
 1824. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 638
 1825. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 637
 1826. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 635
 1827. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 635
 1828. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 634
 1829. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 633
 1830. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 633
 1831. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 633
 1832. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 631
 1833. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 631
 1834. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 631
 1835. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 630
 1836. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 630
 1837. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 629
 1838. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 629
 1839. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 627
 1840. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 624
 1841. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 624
 1842. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 623
 1843. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 622
 1844. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 622
 1845. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 622
 1846. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 619
 1847. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 618
 1848. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 617
 1849. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 617
 1850. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 617
 1851. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 615
 1852. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 615
 1853. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 615
 1854. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 614
 1855. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 614
 1856. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 613
 1857. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 612
 1858. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 610
 1859. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 609
 1860. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 609
 1861. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 609
 1862. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 609
 1863. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 608
 1864. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 608
 1865. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 607
 1866. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 606
 1867. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 604
 1868. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 604
 1869. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 603
 1870. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1871. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 602
 1872. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 601
 1873. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 601
 1874. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 600
 1875. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 599
 1876. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 598
 1877. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 598
 1878. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 598
 1879. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 597
 1880. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 597
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 595
 1882. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 593
 1883. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 593
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 590
 1885. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 590
 1886. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 589
 1887. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 588
 1888. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 584
 1889. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 584
 1890. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 583
 1891. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 582
 1892. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 582
 1893. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 581
 1894. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 581
 1895. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 581
 1896. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 581
 1897. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1898. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 578
 1899. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 578
 1900. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 578
 1901. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 578
 1902. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 577
 1903. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 575
 1904. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 574
 1905. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 574
 1906. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 573
 1907. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 573
 1908. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 572
 1909. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 571
 1910. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 570
 1911. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 570
 1912. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 569
 1913. Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 568
 1914. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 568
 1915. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 566
 1916. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 565
 1917. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 563
 1918. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 563
 1919. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 563
 1920. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 561
 1921. 2020-05-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 560
 1922. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 560
 1923. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1924. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 559
 1925. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 558
 1926. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 558
 1927. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 558
 1928. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 556
 1929. 2020-03-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  Wyświetleń: 555
 1930. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1931. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1933. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 553
 1934. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1935. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1936. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 551
 1938. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 551
 1939. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 549
 1940. 2020-03-03 Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 543
 1941. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 543
 1942. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 541
 1943. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 541
 1944. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  Wyświetleń: 538
 1945. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 538
 1946. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 537
 1947. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 537
 1948. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 535
 1949. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 534
 1950. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 533
 1951. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 533
 1952. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 532
 1953. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 532
 1954. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 531
 1955. 2020-01-20 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 529
 1956. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 529
 1957. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 529
 1958. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 528
 1959. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 528
 1960. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 526
 1961. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 526
 1962. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 526
 1963. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 526
 1964. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 525
 1965. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 524
 1966. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 524
 1967. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 523
 1968. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 523
 1969. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 521
 1970. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 520
 1971. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 520
 1972. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 519
 1973. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 519
 1974. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 519
 1975. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 519
 1976. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 519
 1977. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1978. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 517
 1979. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 517
 1980. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 516
 1981. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 516
 1982. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 516
 1983. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 516
 1984. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 515
 1985. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 515
 1986. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 515
 1987. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 513
 1988. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 512
 1989. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 511
 1990. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 510
 1991. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 510
 1992. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 509
 1993. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 509
 1994. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 509
 1995. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 509
 1996. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 508
 1997. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 508
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 508
 1999. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 507
 2000. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 507
 2001. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 507
 2002. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 505
 2003. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 505
 2004. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 504
 2005. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 504
 2006. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 504
 2007. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 503
 2008. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 502
 2009. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 502
 2010. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 502
 2011. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 501
 2012. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 501
 2013. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 501
 2014. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 500
 2015. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 499
 2016. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 499
 2017. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 497
 2018. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 494
 2019. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 493
 2020. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 493
 2021. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 493
 2022. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 492
 2023. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 491
 2024. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 491
 2025. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 488
 2026. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 486
 2027. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 486
 2028. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 485
 2029. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 485
 2030. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 485
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 485
 2032. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 485
 2033. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 484
 2034. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 484
 2035. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 484
 2036. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 484
 2037. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 483
 2038. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 483
 2039. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 483
 2040. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 482
 2041. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 481
 2042. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 481
 2043. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 480
 2044. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 480
 2045. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 480
 2046. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 480
 2047. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 479
 2048. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 478
 2049. Skóra Marek
  Wyświetleń: 478
 2050. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 478
 2051. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 476
 2052. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 476
 2053. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 476
 2054. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 475
 2055. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 474
 2056. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 473
 2057. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 473
 2058. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 473
 2059. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 473
 2060. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 473
 2061. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 471
 2062. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 471
 2063. Stawki podatkowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 470
 2064. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 470
 2065. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 469
 2066. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 469
 2067. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 468
 2068. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 468
 2069. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 468
 2070. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 468
 2071. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 467
 2072. Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019
  Wyświetleń: 466
 2073. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 466
 2074. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 466
 2075. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 465
 2076. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 464
 2077. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 464
 2078. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 463
 2079. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 462
 2080. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 462
 2081. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 461
 2082. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 460
 2083. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 460
 2084. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 460
 2085. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 459
 2086. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 459
 2087. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 458
 2088. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2020r.
  Wyświetleń: 458
 2089. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2090. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 457
 2091. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 457
 2092. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 456
 2093. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 456
 2094. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 456
 2095. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 455
 2096. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 455
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 455
 2098. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 454
 2099. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 454
 2100. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 454
 2101. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 454
 2102. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 453
 2103. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 453
 2104. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 453
 2105. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 452
 2106. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 451
 2107. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 451
 2108. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 451
 2109. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 450
 2110. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 449
 2111. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 449
 2112. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 449
 2113. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 447
 2114. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 447
 2115. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 446
 2116. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 446
 2117. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 445
 2118. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 444
 2119. 2019-11-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 442
 2120. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 442
 2121. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 442
 2122. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 441
 2123. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 441
 2124. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 441
 2125. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 440
 2126. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 440
 2127. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 438
 2128. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 437
 2129. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 436
 2130. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 436
 2131. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 436
 2132. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 435
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 435
 2134. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 435
 2135. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 433
 2136. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 432
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2138. 2020-05-11 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, eksploatowanej do nawodnień boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 431
 2139. Projekty uchwał na XV Sesję w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 431
 2140. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 431
 2141. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 428
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 428
 2143. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 428
 2144. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 428
 2145. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 427
 2146. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 426
 2147. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 425
 2148. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 425
 2149. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 424
 2150. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 423
 2151. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 423
 2152. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 423
 2153. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 422
 2154. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2155. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2157. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 420
 2158. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 420
 2159. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 419
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 419
 2161. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 418
 2162. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 417
 2163. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 415
 2164. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 415
 2165. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 414
 2166. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 414
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 414
 2168. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 413
 2169. XV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 413
 2170. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 412
 2171. 2020-02-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 412
 2172. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 411
 2173. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2174. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2176. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 409
 2177. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 409
 2178. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 408
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 408
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 408
 2181. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 407
 2182. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 407
 2183. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 407
 2184. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 406
 2185. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2186. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2187. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 406
 2188. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 404
 2189. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2191. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2192. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 403
 2193. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 401
 2194. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2195. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2196. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2197. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 400
 2198. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 400
 2199. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 399
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 399
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 399
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 399
 2203. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 398
 2204. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 398
 2205. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 398
 2206. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 398
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 398
 2208. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 397
 2209. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2211. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 395
 2212. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 395
 2213. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 393
 2214. Petycja nr 6
  Wyświetleń: 392
 2215. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2217. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2218. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2219. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2220. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2221. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2222. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 391
 2223. Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 390
 2224. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 390
 2225. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 389
 2226. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 389
 2227. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2230. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 387
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 387
 2232. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 386
 2233. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 386
 2234. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 385
 2235. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 384
 2236. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 384
 2237. Petycja nr 4
  Wyświetleń: 383
 2238. Zarządzenie Nr SG.120.29.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2239. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 382
 2240. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 381
 2241. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 381
 2242. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 381
 2243. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 381
 2244. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 380
 2245. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 380
 2246. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 380
 2247. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 379
 2248. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 379
 2249. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 378
 2250. Zarządzenie Nr SG.120.26.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 378
 2251. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 377
 2252. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 377
 2253. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 377
 2254. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 375
 2255. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 375
 2256. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 375
 2257. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 375
 2258. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 374
 2259. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 373
 2260. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 373
 2261. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 373
 2262. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 372
 2263. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 372
 2264. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 372
 2265. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 371
 2266. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 370
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 370
 2268. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 369
 2269. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 369
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 369
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 368
 2272. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 366
 2273. Projekty uchwał Na XVI Sesję w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 366
 2274. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 365
 2275. 2020-05-13 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w miejscowości Januszkowice
  Wyświetleń: 364
 2276. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 362
 2277. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 362
 2278. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 360
 2279. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 360
 2280. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2281. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2282. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2283. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 355
 2284. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 354
 2285. Petycja nr 5
  Wyświetleń: 354
 2286. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 354
 2287. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 352
 2288. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 352
 2289. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 351
 2290. 2019-12-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 350
 2291. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 349
 2292. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 349
 2293. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 348
 2294. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 348
 2295. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 347
 2296. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2297. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 344
 2298. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 344
 2299. Protokół Nr X/2019 Sesji rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 343
 2300. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 339
 2301. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 339
 2302. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 338
 2303. 2019-11-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 338
 2304. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 338
 2305. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 338
 2306. Zarządzenie Nr SG.120.25.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2307. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 336
 2308. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 336
 2309. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 335
 2310. 2020-03-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 334
 2311. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2312. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2313. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 331
 2314. 2019-10-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Akacjowej 6A-B w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 330
 2315. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 328
 2316. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 327
 2317. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 327
 2318. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 326
 2319. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 323
 2320. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 323
 2321. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 323
 2322. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 322
 2323. 2020-04-09 Ogłaszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej
  Wyświetleń: 321
 2324. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2325. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2326. Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 320
 2327. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 319
 2328. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 316
 2329. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)
  Wyświetleń: 315
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 315
 2331. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 314
 2332. Projekty uchwał na XVII Sesję w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 314
 2333. Protokół Nr XIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 314
 2334. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2335. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 313
 2336. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2337. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 312
 2338. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 312
 2339. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 312
 2340. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 312
 2341. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 312
 2342. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 311
 2343. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 310
 2344. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 310
 2345. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2346. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2017
  Wyświetleń: 309
 2347. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 309
 2348. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2349. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 308
 2350. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 308
 2351. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 306
 2352. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 306
 2353. Zarządzenie Nr SG.120.10.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 306
 2354. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 304
 2355. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 304
 2356. Protokół Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 303
 2357. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych na terenie miejscowości Oleszka
  Wyświetleń: 302
 2358. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 302
 2359. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 2360. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 301
 2361. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 301
 2362. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 300
 2363. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 300
 2364. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 300
 2365. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 299
 2366. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 299
 2367. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2019 r. wg stanu na 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 298
 2368. Zarządzenie Nr SG.120.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 298
 2369. Informacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 297
 2370. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018
  Wyświetleń: 297
 2371. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik
  Wyświetleń: 297
 2372. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 297
 2373. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 296
 2374. 2019-10-29 III KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 295
 2375. Protokół Nr IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 295
 2376. Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 295
 2377. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 295
 2378. Informacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 294
 2379. Protokół Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2380. Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2381. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2382. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 293
 2383. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 293
 2384. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 292
 2385. Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 291
 2386. Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 291
 2387. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 291
 2388. Zarządzenie Nr SG.0050.181.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 291
 2389. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 290
 2390. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2018 r. wg stanu na 30.09.2018 r.
  Wyświetleń: 289
 2391. Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 289
 2392. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 288
 2393. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 287
 2394. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 286
 2395. Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 286
 2396. Uchwała Nr 11/4/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  Wyświetleń: 285
 2397. Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 285
 2398. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 285
 2399. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 284
 2400. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2401. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2402. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 281
 2403. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2404. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2405. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2406. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 280
 2407. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 280
 2408. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 280
 2409. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 279
 2410. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 279
 2411. Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 278
 2412. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 277
 2413. Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2414. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2415. Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2416. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 275
 2417. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 275
 2418. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 275
 2419. Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 275
 2420. 2019-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii PGW WP RZGW w Gliwicach oraz pism RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 274
 2421. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 274
 2422. Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
  Wyświetleń: 274
 2423. Zarządzenie Nr SG.0050.158.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 274
 2424. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 273
 2425. Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2426. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2427. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2428. Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 272
 2429. Uchwała Nr 4/09/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2016 roku w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Wyświetleń: 270
 2430. Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2431. Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 269
 2432. Informacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 267
 2433. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 267
 2434. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 267
 2435. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 265
 2436. Uchwała Nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 265
 2437. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2438. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 2439. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 260
 2440. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 260
 2441. Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 260
 2442. Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 258
 2443. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 258
 2444. Zarządzenie Nr SG.0050.165.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 października 2019r.
  Wyświetleń: 258
 2445. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 256
 2446. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 256
 2447. Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2448. Zarządzenie Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 254
 2449. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 253
 2450. 2019-12-09 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 252
 2451. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2452. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2453. Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2454. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 250
 2455. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 250
 2456. Zarządzenie Nr SG.0050.189.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 250
 2457. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot wydanego postanowienia o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 249
 2458. Projekty uchwał na XVIII Sesję w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 249
 2459. Zarządzenie Nr SG.0050.174.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 249
 2460. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 249
 2461. 2019-12-06 Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 248
 2462. Zarządzenie Nr SG.0050.186.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 248
 2463. Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 247
 2464. Zarządzenie Nr SG.0050.160.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 247
 2465. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2466. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 245
 2467. Zarządzenie Nr SG.0050.164.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2019r.
  Wyświetleń: 244
 2468. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 243
 2469. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2470. Zarządzenie Nr SG.0050.177.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2471. Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2472. 2019-12-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania postanowienia stwierdzającego przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 241
 2473. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 241
 2474. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 241
 2475. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 241
 2476. Zarządzenie Nr SG.0050.171.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2477. Zarządzenie Nr SG.0050.176.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2478. Zarządzenie Nr SG.120.7.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 239
 2479. 2019-12-03 Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. prowadzonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z wniosku ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 238
 2480. Zarządzenie Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 238
 2481. Zarządzenie Nr SG.120.12.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2020r.
  Wyświetleń: 238
 2482. Zarządzenie Nr SG.0050.191.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 237
 2483. Zarządzenie Nr SG.0050.173.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2484. Zarządzenie Nr SG.0050.167.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 235
 2485. Zarządzenie Nr SG.120.3.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 235
 2486. Zarządzenie Nr SG.120.30.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 235
 2487. Zarządzenie Nr SG.0050.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 234
 2488. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 234
 2489. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 233
 2490. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 232
 2491. Zarządzenie Nr SG.0050.163.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 232
 2492. 2019-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii wydanych przez PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, PGW WP RZGW w Gliwicach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 231
 2493. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 231
 2494. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 231
 2495. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2020
  Wyświetleń: 231
 2496. Zarządzenie Nr SG.0050.157.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 231
 2497. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 231
 2498. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 230
 2499. Zarządzenie Nr SG.0050.166.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 230
 2500. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 229
 2501. Zarządzenie Nr SG.0050.187.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 229
 2502. 2019-10-30 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 227
 2503. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 227
 2504. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 227
 2505. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 226
 2506. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 225
 2507. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 224
 2508. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 222
 2509. 2019-11-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 221
 2510. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 221
 2511. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 221
 2512. Zarządzenie Nr SG.120.5.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 221
 2513. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 220
 2514. Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorstw na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 218
 2515. 2019-11-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_
  Wyświetleń: 217
 2516. 2019-12-23 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 216
 2517. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 213
 2518. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 211
 2519. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 210
 2520. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 210
 2521. Zarządzenie Nr SG.120.4.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 210
 2522. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 209
 2523. 2019-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku skierowanego do SKO w Opolu dla przedsięwzięcia; budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 207
 2524. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 206
 2525. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 206
 2526. Protokół Nr XVI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2527. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 205
 2528. XIX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 205
 2529. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 204
 2530. Zarządzenie Nr SG.0050.184.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 204
 2531. Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 203
 2532. Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 203
 2533. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 203
 2534. 2019-11-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC dot. opinii wydanych przez RDOŚ Opole, PPIS Krapkowice, PGW WP Gliwice oraz o możliwości wypowiedzenia się.
  Wyświetleń: 202
 2535. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 201
 2536. Zarządzenie Nr SG.0050.170.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 201
 2537. Zarządzenie Nr SG.0050.199.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 201
 2538. 2019-12-02 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 200
 2539. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 199
 2540. Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 198
 2541. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2542. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 194
 2543. Informacja roczna - za rok 2019 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 194
 2544. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 192
 2545. Zarządzenie Nr SG.120.11.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 192
 2546. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 191
 2547. Petycja Nr 7
  Wyświetleń: 191
 2548. Zarządzenie Nr SG.0050.212.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 191
 2549. Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 190
 2550. Zarządzenie Nr SG.0050.207.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 190
 2551. Zarządzenie Nr SG.0050.225.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 189
 2552. Obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 188
 2553. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 188
 2554. 2020-01-24 Obszarowa ocena jakości wody w gminie Zdzieszowice za rok 2019
  Wyświetleń: 186
 2555. 2019-28-11 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłożonym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 185
 2556. Zarządzenie Nr SG.120.8.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 185
 2557. Zarządzenie Nr SG.0050.204.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 183
 2558. Zarządzenie Nr SG.0050.180.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2559. Zarządzenie Nr SG.0050.209.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 182
 2560. Zarządzenie Nr SG.0050.210.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 182
 2561. Zarządzenie Nr SG.120.1.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 182
 2562. 2019-11-07 Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa”, położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 181
 2563. IV KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 179
 2564. Zarządzenie Nr SG.0050.211.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 179
 2565. Zarządzenie Nr SG.120.9.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 179
 2566. Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 178
 2567. Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 178
 2568. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 178
 2569. 2020-01-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanego postanowienia dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 177
 2570. 2020-01-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 177
 2571. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 177
 2572. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 177
 2573. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 177
 2574. Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 176
 2575. Zarządzenie Nr SG.0050.200.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 174
 2576. 2020-03-04 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 173
 2577. Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 172
 2578. Zarządzenie Nr SG.0050.208.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 172
 2579. Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 171
 2580. 2020-03-17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 169
 2581. Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 169
 2582. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 169
 2583. Protokół Nr XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 168
 2584. Zarządzenie Nr SG.0050.201.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 167
 2585. Zarządzenie Nr SG.0050.196.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 166
 2586. SG.0050.264.2016
  Wyświetleń: 165
 2587. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 165
 2588. SG.0050.285.2016
  Wyświetleń: 164
 2589. Zarządzenie Nr SG.0050.197.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 164
 2590. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 164
 2591. 2020-01-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 162
 2592. Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 162
 2593. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 161
 2594. 2020-01-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 160
 2595. Zarządzenie Nr SG.0050.198.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 159
 2596. 2019-12-02 Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic dot. pism w sprawie wyrażenia opinii przez RDOŚ w Opolu, PPIS w Krapkowicach oraz opinii PGW WP RZGW w Gliwicach
  Wyświetleń: 158
 2597. 2020-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 158
 2598. XX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 158
 2599. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic w sprawie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew...
  Wyświetleń: 157
 2600. Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2601. 2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 154
 2602. 2020-03-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 154
 2603. SG.0050.262.2016
  Wyświetleń: 154
 2604. Zarządzenie Nr SG.0050.215.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2020r.
  Wyświetleń: 154
 2605. Zarządzenie Nr SG.0050.222.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 154
 2606. SG.0050.261.2016
  Wyświetleń: 152
 2607. 2019-10-23 Ogłoszenia Burmistrza Zdzieszowic dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla przedsięwzięcia „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019”
  Wyświetleń: 151
 2608. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa
  Wyświetleń: 151
 2609. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 150
 2610. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwetnia 2020r.
  Wyświetleń: 150
 2611. Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 150
 2612. Zarządzenie Nr SG.0050.220.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 150
 2613. 2020-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania . dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 149
 2614. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 149
 2615. Zarządzenie Nr SG.0050.203.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 149
 2616. 2020-04-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 148
 2617. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 148
 2618. Zarządzenie Nr SG.0050.213.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 marca 2020r.
  Wyświetleń: 148
 2619. Zarządzenie Nr SG.0050.224.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 147
 2620. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 145
 2621. Zarządzenie Nr SG.0050.202.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 145
 2622. Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 144
 2623. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 144
 2624. 2020-03-12 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 143
 2625. 2019-11-07 Decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej n/n na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Zdzieszowice, działki nr 1999/1 i 1999/2
  Wyświetleń: 142
 2626. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_3
  Wyświetleń: 142
 2627. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 142
 2628. SG.0050.263.2016
  Wyświetleń: 142
 2629. Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 142
 2630. Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 142
 2631. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 141
 2632. Zarządzenie Nr SG.0050.205.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 141
 2633. 2020-03-12 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 139
 2634. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 139
 2635. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2020r.
  Wyświetleń: 138
 2636. Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 138
 2637. 2020-01-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 137
 2638. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2639. Projekty uchwał na XIX Sesję w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 135
 2640. Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2641. Zarządzenie Nr SG.0050.221.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 135
 2642. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłużonym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 134
 2643. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 134
 2644. Zarządzenie Nr SG.0050.219.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 134
 2645. 2020-06-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 133
 2646. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2647. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu raportu do publicznego wglądu dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 131
 2648. Zarządzenie Nr SG.0050.133.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2649. Zarządzenie Nr SG.0050.218.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 130
 2650. Zarządzenie Nr SG.0050.214.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 marca 2020r.
  Wyświetleń: 129
 2651. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 128
 2652. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2653. Zarządzenie Nr SG.0050.175.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2654. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 126
 2655. Protokół Nr XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 124
 2656. Zarządzenie Nr SG.0050.193.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 124
 2657. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2658. Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 123
 2659. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z art. 79 KPA dot. przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 122
 2660. Zarządzenie Nr SG.0050.194.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 122
 2661. Zarządzenie Nr SG.0050.195.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 121
 2662. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2663. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2664. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 117
 2665. Zarządzenie Nr SG.0050.150.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 117
 2666. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 116
 2667. Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 114
 2668. Zarządzenie Nr SG.120.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2669. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 111
 2670. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 106
 2671. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2672. Zarządzenie Nr SG.0050.172.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2673. Ogłoszenie - składanie ofert dotyczących przteargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 105
 2674. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2675. Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 105
 2676. Zarządzenie Nr SG.0050.217.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2020r.
  Wyświetleń: 101
 2677. Zarządzenie Nr SG.0050.229.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 101
 2678. Zarządzenie Nr SG.0050.230.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 101
 2679. Zarządzenie Nr SG.0050.144.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2680. Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 99
 2681. Zarządzenie Nr SG.0050.159.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2682. Zarządzenie Nr SG.0050.147.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 września 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2683. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 95
 2684. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 95
 2685. Zarządzenie Nr SG.0050.128.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2686. Petycje 2020
  Wyświetleń: 94
 2687. 2020-04-21 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 92
 2688. Zarządzenie Nr SG.0050.228.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 91
 2689. System monitoringu jakości powietrza
  Wyświetleń: 89
 2690. Projekty uchwał na XX Sesję w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 85
 2691. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 83
 2692. Zarządzenie Nr SG.0050.223.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 83
 2693. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 82
 2694. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 81
 2695. Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 79
 2696. Zarządzenie Nr SG.0050.231.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 maja 2020r.
  Wyświetleń: 79
 2697. 07-05-2020 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 76
 2698. Zarządzenie Nr SG.0050.232.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 maja 2020r.
  Wyświetleń: 74
 2699. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 62
 2700. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 61
 2701. Zarządzenie Nr SG.0050.233.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2020r.
  Wyświetleń: 60
 2702. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 59
 2703. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 57
 2704. Zarządzenie Nr SG.120.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 57
 2705. Petycja Nr 2
  Wyświetleń: 56
 2706. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 55
 2707. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 55
 2708. Decyzja dotycząca taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 53
 2709. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 53
 2710. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 53
 2711. Informacje o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r., informacje o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 2712. Petycja Nr 1
  Wyświetleń: 52
 2713. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 51
 2714. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 49
 2715. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 49
 2716. Zarządzenie Nr SG.0050.226.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 48
 2717. Zarządzenie Nr SG.0050.237.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 48
 2718. Zarządzenie Nr SG.120.15.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 48
 2719. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 47
 2720. Zarządzenie Nr SG.0050.235.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 maja 2020r.
  Wyświetleń: 45
 2721. 2020-05-13 - OŚ.6220.2.2020.AK - Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 43
 2722. Zarządzenie Nr SG.0050.238.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 41
 2723. Zarządzenie Nr SG.0050.227.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 34
 2724. Zarządzenie Nr SG.0050.234.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 maja 2020r.
  Wyświetleń: 34
 2725. Zarządzenie Nr SG.0050.239.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 34
 2726. Zarządzenie Nr SG.0050.241.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 34
 2727. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu ooś dla inwestycji pn. budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 33
 2728. Zarządzenie Nr SG.120.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2729. Interpelacja w sprawie jakości powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice oraz podejmowanych w związku z tym czynnościach - 29.01.2020r.
  Wyświetleń: 30
 2730. Interpelacja w sprawie zwiększenia dostęności szerokopasmowego internetu - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 28
 2731. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 28
 2732. Zarządzenie Nr SG.0050.240.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 28
 2733. 2020-06-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 27
 2734. Zarządzenie Nr SG.0050.192.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2735. 2020-06-16 Obwieszczenie o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice-Brzeg - Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 26
 2736. Projekty uchwał na XXI Sesję w dniu 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 26
 2737. Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 26
 2738. Uchwała Nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 26
 2739. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”
  Wyświetleń: 25
 2740. 2020-06-03 - OŚ.6220.6.2019.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 25
 2741. Interpelacja w sprawie wykonania drobnych prac remontowych na parkingu na Os. Piastów I - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 25
 2742. Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 25
 2743. Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 25
 2744. Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 24
 2745. Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 23
 2746. XXI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 2747. Zarządzenie Nr SG.0050.236.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 23
 2748. Zarządzenie Nr SG.120.18.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 22
 2749. Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 21
 2750. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 20
 2751. Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 20
 2752. Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 20
 2753. Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 19
 2754. 2020-06-17 OŚ.6220.4.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wszczęcia postępowania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
  Wyświetleń: 18
 2755. Interpelacja w sprawie podniesienia kostek chodnikowych na ul. Myśliwca - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 17
 2756. Interpelacja w sprawie zgłoszenia do PKP remontu zapadliska przy przejeździe kolejowym przy ul. Góry Św. Anny - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 16
 2757. Zarządzenie Nr SG.120.17.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 16
 2758. Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Parkowej w Rozwadzy - 29.10.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2759. Interpelacja w sprawie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w Rozwadzy - 29.10.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2760. Interpelacja w sprawie prawidłowego oznakowania ulicy Chrobrego - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2761. Interpelacja w sprawie remontu ulicy Wschodniej w Zdzieszowicach - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2762. Interpelacja w sprawie naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. K.Miarki - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2763. Interpelacja w sprawie wymiany lustra na skrzyżowaniu ul. K.Miarki z ul. Chrobrego - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2764. 2020-07-03 Obwieszczenie o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice-Brzeg - Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 12
 2765. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy sklepie na ul. Kolejowej - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 12
 2766. Projekty uchwał na XXII Sesję w dniu 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 12
 2767. Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 12
 2768. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2769. Interpelacja w sprawie nielegalnego wysypiska smieci wzdłuż drogi w Januszkowicach - 06.05.2020r.
  Wyświetleń: 11
 2770. Zarządzenie Nr SG.0050.247.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 11
 2771. 2020-07-03 OŚ.6220.6.2019.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 10
 2772. Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego lamp oświetlenia niskiego znajdującego się na terenie Starego Osiedla - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2773. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w Zdzieszowicach - 29.01.2020r.
  Wyświetleń: 10
 2774. Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej przy jeziorze w Januszkowicach - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 10
 2775. Interpelacja w sprawie wykoszenia poboczy ulicy Parkowej i Wschodniej - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2776. Interpelacja w sprawie zagospodarowania pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej na potrzeby samorządu mieszkańców osiedla Piastów II - 20.02.2020r.
  Wyświetleń: 10
 2777. Interpelacja w sprawie doświetlenia łącznika pomiędzy ul. Piaskową a ul. Pionierów na terenie Starego Osiedla - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2778. Interpelacja w sprawie przeniesienia Domu Dziennego Pobytu Stokrotka - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2779. Interpelacja w sprawie usunięcia klonu rosnącego na placu zabaw przy ul. Zielonej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2780. Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na ul. Bolesława Chrobrego - 18.09.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2781. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia części ulicy Spokojnej - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 9
 2782. Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy ul. Cichej - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 9
 2783. Interpelacja w sprawie wykonania chodnika będącego łącnzikiem do przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 423 - 24.09.2019r.
  Wyświetleń: 8
 2784. Interpelacja w sprawie wykonania podestu przy przystanku autobusowym na ul. Kozielskiej - 18.09.2019r.
  Wyświetleń: 8
 2785. Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 8
 2786. Interpelacja w sprawie nawierzchni wokół studzienki na ul. Ogrodowej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2787. Interpelacja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu lub wymiany miejsc siedzących wzdłuż ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Zdzieszowicach - 01.10.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2788. Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ul. B.Chrobrego oraz dokonania nowych nasadzeń - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2789. Interpelacja w sprawie remontu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Pokoju - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2790. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B.Chrobrego przy przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2791. Interpelacja w sprawie wymiany żarówek oświetlenia wysokiego - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 7
 2792. 2020-06-16 OŚ.6220.2.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publ. wiad. inf. o wydaniu decyzji „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza"
  Wyświetleń: 6
 2793. Interpelacja w sprawie naprawy urządzeń zabawowych na placu przy ul. Zielonej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 6
 2794. Interpelacja w sprawie naprawy zapadających się studzienek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 01.10.2019r.
  Wyświetleń: 6
 2795. Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Działkowca oraz Zamkowej - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 6
 2796. Interpelacja w sprawie uporządkowania placu przed wjazdem na prom w Zdzieszowicach - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 6
 2797. Interpelacja w sprawie zwykarczowania krzaków "Mirabelki" znajdujących się na ul. Myśliwca - 16.12.2019r.
  Wyświetleń: 6
 2798. Zarządzenie Nr SG.0050.246.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 6
 2799. 2020-06-16 OŚ.6220.2.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 5
 2800. Interpelacja w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku prowadzącym w stronę Kłodnicy - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 5
 2801. Zarządzenie Nr SG.0050.244.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 5
 2802. Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac związanych z remontem ul. Opolskiej - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2803. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 4
 2804. Zarządzenie Nr SG.0050.243.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 3
 2805. Okresowa ocena jakości wody w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 2806. 2020-07-13 OŚ.6220.4.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
  Wyświetleń: 1
 2807. Zarządzenie Nr SG.0050.242.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 1