Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/14
KARTA USŁUGI
Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2. Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 194)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział, zamianę lokalu mieszkalnego , przydział lokalu socjalnego

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub o dokonanie zamiany lokali
2. data urodzenia wnioskodawcy i członków rodziny
3. potwierdzenie Biura Meldunkowego o zameldowaniu
4. źródło utrzymania:
- zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów brutto bez kosztów uzyskania i bez składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich wymienionych i osiągających dochód członków rodziny osoby ubiegającej się o przydział lub zamianą lokalu mieszkalnego i przydział lokalu socjalnego,
- udokumentowanie świadczeń z pomocy społecznej,
- udokumentowanie wysokości pobieranych alimentów,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
5. dane dotyczące obecnie zajmowanego mieszkania
6. dane dotyczące poprzedniego miejsca zamieszkania
7. dane dotyczące miejsca zamieszkania współmałżonka
8. uzasadnienie wniosku
9. opinia zakładu pracy wnioskodawcy

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój Nr A-015 tel. 077 40 64 456 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

Termin załatwienia sprawy

Zawiadomienie o stwierdzeniu uprawnień bądź ich braku lub o wydaniu zgody przekazywane jest w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFDruk wniosku o przydział, zamianę i przydział lokalu socjalnego (59,52KB)

 

Opracowała:

Irena Kotula 29.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska