Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/08
KARTA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW - OSOBY PRAWNE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz.2134 z późn. zm).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827)

Wymagane dokumenty

Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do karty usług

Opłaty

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 440  fax (0-77) 40 64 444    
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest każdorazowo poprzedzone lustracją w terenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

Opracował:

Sylwia Pankiewicz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28