Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/13
KARTA USŁUGI
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

 

Podstawa prawna

- Uchwała Nr XLV/353/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20.02.2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017”.

- Art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016, poz. 1827)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia,

2. Informacja z rejestrów gruntów,

3. Mapka z zaznaczonym obiektem budowlanym

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 442 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków, obejmującą zabytki nieruchome z terenu Gminy Zdzieszowice.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku

 

Opracowała:

Sylwia Pankiewicz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2011
  przez: Sylwia Pankiewicz
 • opublikowano:
  09-05-2011 10:39
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  16-08-2017 13:51
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 9695
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl