Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/14
KARTA USŁUGI
WNIOSEK O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK

 

Podstawa prawna

- Art. 34 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o umieszczenie wykazie kąpielisk,

2. Pozwolenie wodnoprawne.

3. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
a) aktualny profil wody w kąpielisku,
b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
c) sposób gospodarki odpadami,
d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

Opłaty brak
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 442 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Nie później niż do dnia 31 maja corocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć do Burmistrza Zdzieszowic wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku (69,71KB)

 

Opracowała:

Sylwia Pankiewicz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28