Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/15
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz.2134 z późn. zm).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827)

Wymagane dokumenty

Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do karty usług

Opłaty Czynność zwolniona z opłaty skarbowej
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 440 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów, lub brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFzgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (120,80KB)

 

Opracowała:

Sylwia Pankiewicz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28