Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/04
KARTA USŁUGI
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10zł

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice

nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 441 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Strona może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba ubiegająca się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może wnioskować do Burmistrza Zdzieszowic o udzielenie bonifikaty od opłaty.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku o wydanie decyzji o nabyciu prawa własności przez użytkownika wieczystego (50,64KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Sylwia Ralko 207-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28