Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/07
KARTA USŁUGI
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI

 

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm./

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016, poz. 1827/

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości wraz z określeniem, z którymi granicami określonej nieruchomości przyległej lub innymi gruntami ma być przeprowadzone rozgraniczenie.

2. Załączniki do wniosku:

- mapa z zaznaczonymi granicami nieruchomości podlegającymi rozgraniczeniu

- wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości, których granice podlegają rozgraniczeniu

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa - 10 złotych za wydanie decyzji.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 440 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku (51,44KB)

 

Opracował:

Michał Kilisz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28