Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OR/03
KARTA USŁUGI
POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

 

Podstawa prawna

§ 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007r. Nr 27 poz. 185).

art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 887).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm).

Wymagane dokumenty

Dowód tożsamości składającego oświadczenie

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 9 zł. można dokonać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Opłaty skarbowej nie pobiera się za dokonanie stwierdzenia własnoręczności podpisu na dokumentach w sprawach emerytalno-rentowych

Miejsce załatwienia sprawy Referat Organizacyjny 
Urząd Miejski w Zdzieszowicach 47-330 
ul. B.Chrobrego 34 
Parter pokój nr B-10 tel. 077 4064400 
w godzinach pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do Urzędu

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Własnoręczność podpisu stwierdza się tylko w obecności osoby , która ubiega się o to potwierdzenie osoba ta składa podpis w obecności poświadczającego podpis:

1) na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji
2) na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie
3) na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych

Formularze wniosków
i druki do pobrania
brak

 

Opracowała:

Ingeborga Myśliwiec 26.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 26.09.2016