Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 077 40 64 400, faks: +48 077 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/08
KARTA USŁUGI
Informacja o przedsiębiorcy

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zmianami)

- Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zmianami) - Część II pkt 21 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł można uiścić:
- w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pokój nr A-16 (parter)

- na konto UM Bank Spółdzielczy Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski Zdzieszowice 
ul. B.Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
pokój nr B-11 tel. 077 40 64 455 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy: 
poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30
Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Burmistrz Zdzieszowic jest właściwy w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Zdzieszowic w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Tym samym Burmistrz Zdzieszowic nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 5, oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu.

Zgodnie z art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym (69,77KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12