Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz - Sybila Zimerman

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności*:

 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 • nadzoruje wykonanie budżetu,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • realizuje politykę kadrową i płacową urzędu,
 • jest administratorem danych osobowych,
 • dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych oraz mianuje pracowników samorządowych według ustalonych zasad,
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
 • podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy,
 • składa radzie miejskiej okresowe sprawozdania z realizacji zadań urzędu,
 • dokonuje podziału zadań z zakresu nadzoru nad działalnością referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy pomiędzy zastępcę burmistrza, skarbnika i sekretarza gminy,
 • podejmuje decyzje w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych,
 • przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
 • udziela odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2012 z dnia 30 stycznia 2012r.
Regulamin Organizacyjny

Metryczka
 • opublikowano:
  08-03-2007 15:28
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  10-12-2014 14:03
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 20589
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×