Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska

Sekretarz Gminystanowisko z powołania.

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności*:

 • opracowywanie projektów: statutu gminy i jednostek pomocniczych, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie zakresu czynności dla kierowników referatu,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
 • rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między referatami i stanowiskami pracy,
 • współdziałanie z burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborców – urzędnika wyborczego,
 • koordynowanie spraw informacji niejawnych,
 • nadzorowanie załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji, wniosków radnych i wystąpień poselskich,
 • załatwianie spraw gminy powierzonych przez burmistrza,
 • współpraca z Radą Miejską, nadzorowanie przygotowania materiałów pod obrady sesji,
 • kierowanie pracą Urzędu w przypadku niemożliwości wykonywania zadań przez burmistrza i jego zastępcę w ramach udzielonych upoważnień,
 • nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2012 z dnia 30 stycznia 2012r.
Regulamin Organizacyjny

Metryczka
 • opublikowano:
  08-03-2007 15:43
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  13-02-2013 13:47
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 16520
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl