Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska

Sekretarz Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności*:

 • opracowywanie projektów: statutu gminy i jednostek pomocniczych, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie zakresu czynności dla kierowników referatu,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
 • rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między referatami i stanowiskami pracy,
 • współdziałanie z burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • koordynowanie spraw informacji niejawnych,
 • nadzorowanie załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji, wniosków radnych i wystąpień poselskich,
 • załatwianie spraw gminy powierzonych przez burmistrza,
 • współpraca z Radą Miejską, nadzorowanie przygotowania materiałów pod obrady sesji,
 • kierowanie pracą Urzędu w przypadku niemożliwości wykonywania zadań przez burmistrza i jego zastępcę w ramach udzielonych upoważnień,
 • nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska