Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminystanowisko z powołania.

Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności*:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu gminy, oraz zachowaniem dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie danych do projektu budżetu miasta,
 • przekazywanie referatom urzędu, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,
 • dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie burmistrza i rady o jego realizacji,
 • aprobata pism dotyczących spraw finansowych,
 • opracowanie projektów uchwał w sprawie budżetu,
 • dokonywanie kontroli gospodarki finansowej urzędu, jednostek i zakładów budżetowych,
 • opracowywanie projektów zarządzeń i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 • informowanie Rady Miejskiej o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,
 • wykonywanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustaw o dochodach jednostek samorządu, ordynacji podatkowej, finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, opłacie skarbowej, zamówień publicznych i innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących finansów publicznych,
 • udzielanie instruktażu i pomocy w tworzeniu budżetów sołectw w ramach budżetu gminy i nadzór nad ich realizacją,
 • nadzór nad prawidłową pracą Referatu Budżetowo- Finansowego i Referatu Podatków i Opłat.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2012 z dnia 30 stycznia 2012r.
Regulamin Organizacyjny

Metryczka
 • opublikowano:
  08-03-2007 15:49
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  13-02-2013 13:47
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 16129
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl