Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY ZDZIESZOWICE - System Informacji Przestrzennej Zdzieszowice (gison.pl)
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
 
Wprowadzony Uchwałą nr L/395/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2022 r.
 

 

Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla miasta Zdzieszowice: Uchwała Nr LII / 419 / 2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,
treść uchwały PDFZdzieszowice (627,76KB)

Dla sołectw Gminy Zdzieszowice:
- Januszkowice - treść uchwały PDFJanuszkowice (947,40KB)
- Jasiona - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa (1,20MB)
- Krępna - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna (1,54MB)
- Oleszka - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa (1,20MB)
- Rozwadza - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna (1,54MB)
- Żyrowa - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa (1,20MB)

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów sołectw gminy Zdzieszowice, dostępne są do publicznego wglądu w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój nr B-207 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.

JPEGmiejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.jpeg (150,87KB)

 

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zdzieszowice

Nazwa rejestru

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

  • plany i studium do wglądu - pok. B207 (tel. 774064439).
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. B207 (tel. 774064439).

Sposób udostępniania

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice przechowywane są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

 

Lp.

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

Uwagi

1

LII/419/2002 z dnia 10.10.2002r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

10.12.2002R.

DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO NR 120 Z DNIA 25 LISTOPADA 2002, POZ. 1554.

 

ZMIANY

2

XX/127/2004r. z dnia 08.06.2004r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 04.06.08-URM-Nr XX_127_04 - Załącznik nr 1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały 04.06.08-URM-Nr XX_127_04 - Załącznik nr 2.pdf

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów w sołectwach Krępna - Rozwadza w obrębie gminy Zdzieszowice

 

16.08.2004R.

DZ.URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 47 POZ. 1344 Z DNIA 16.07.2004 R.

ZMIANA UCHWAŁY NR LII/419/2002

obejmującego działkę Nr: 526 położoną w Zdzieszowicach, oraz działkę Nr: 577 położoną w Rozwadzy.

 

3

XL/279/09 z dnia 30.07.2009r.
zalacznik1.jpg
zalacznik2.jpg
zalacznik3.jpg
zalacznik4.jpg
zalacznik5.jpg
zalacznik6.jpg
zalacznik7.jpg
zalacznik8.jpg
zalacznik9.pdf
zalacznik10.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

 

 

30.10.2009R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ. URZ. NR 79

Z DNIA 29.09.2009R., POZ. 1185

nr. 2420, 2422, 2423, 580/161, 584, 13, 17, 98/1, 98/2, 96/6, 101/32, 101/42, 101/2, 101/9, 101/41, 500/18, 500/19, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 127/58, 127/66, 1755/1, 1755/2, 1367/2, 1484,

4

XLIV/334/2014 z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1

18.02.2014R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.286

OGŁOSZONY: 04.02.2014

nr: 1891, 401, 502/10, 397, 1894, 1870/2, 1885/1, 932/4, 173/2, 25, 220, 219

5

XIII/102/2015 z dnia 30 września 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

 

 

 

09.11.2015R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2251

OGŁOSZONY: 26.10.2015

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.68.2015.AD Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 R.

MIRABELKA

6

XIII/101/2015 z dnia  30 września 2015r.              
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza

 

 

 

09.11.2015R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2250

OGŁOSZONY: 26.10.2015

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.67.2015.AD Z DNIA 6 LISTOPADA 2015 R.

Poszerzenia cmentarza

7

XXXI/208/96 z dnia 14.11.1996r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Januszkowice

30.04.1997R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 8 Z DNIA 15 KWIETNIA 1997, POZ. 55.

 

ZMIANY

8

XXV/200/2000 z dnia 13.06.2000r.

 

uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice

03.08.2000R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 43, POZ. 237 Z DNIA 19.07.2000R.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXI/208/96

nr: 511/2 i 772

9

XXXIV/279/2001 z dnia 10.04.2001r.

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy Zdzieszowice, teren sołectwa Januszkowice

14.07.2001 R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 58 Z DNIA 29.06.2001, POZ. 432.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXI/208/96

nr: 856/1

10

XL/310/2001 z dnia 24.07.2001r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszyw naturalnych w obrębie sołectwa Januszkowice

05.10.2001R.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 83 Z DNIA 20.09.2001R. POZ. 682

 

nr: 1260/4, oraz część działki Nr: 1269/1 i 1269/6

 

11

X/66/2003 z dnia 01.07.2003 r.

załącznik

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie Zdzieszowice w obrębie sołectwa Januszkowice

18.09.2003R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 66 Z DNIA 03.09.2003, POZ. 1266.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXI/208/96

nr: 46/2, 46/9, 46/4, 46/16, 46/15, 46/14

12

XL/278/09 z dnia 30.07.2009r.

 

zalacznik1.jpg
zalacznik2.jpg
zalacznik3.jpg
zalacznik4.pdf
zalacznik5.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice

 

 

22.10.2009R.

 

DZ. URZ. NR 76

Z DNIA 2Ł.09.2009R., POZ. 1155

nr: 772/1, 462, 1212/2, 1212/3, 1212/5

13

XLIV/336/2014 dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice

 

18.02.2014R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.288

OGŁOSZONY: 04.02.2014

nr: 24/2, 764/4, 77/3, 968, 970, 980/1, 1016/1, 969, 975, 982, 19/2, 19/3, 511/6, 513/22, 513/23, 513/12, 513/11, 503/1, 365/2, 513/16, 108/9, 503/2, 502, 501/2, 365/3, 364/12, 346/1, 371/2, 104/33

14

XIII/100/2015 z dnia  30 września 2015r.              
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice

 

 

09.11.2015R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2249

OGŁOSZONY: 26.10.2015

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.66.2015.KB Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 R.

nr: 430, 429, 409/2, 410/2, 470

15

XIV/122/2019 z dnia 30 października 2019r.

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice

17.12.2019

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3711

OGŁOSZONY: 03.12.2019

nr: 763/5, 79/2, 352

16

XXXVI/243/97 z dnia 02.04.1997r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Oleszka, Żyrowa, Jasiona

24.07.1997R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 18 Z DNIA 9 LIPCA 1997, POZ. 105.

 

ZMIANY

17

XXXVI/277/2001 z dnia 10.04.2001r.

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy Zdzieszowice, sołectwo Żyrowa

14.07.2001R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 58 Z DNIA 29.06.2001, POZ. 431.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXVI/243/97

nr: 27/1

18

XXXVI/278/2001 z dnia 10.04.2001r.

 

uchwalenia zmiany miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Żyrowa - Jasiona

21.06.2001R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 47 Z DNIA 06.06.2001, POZ. 331.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXVI/243/97

nr: 296/2, 297, 298, 299

19

XIII/86/2003 z dnia 30.09.2003r.

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona

27.11.2003R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 89 Z DNIA 12 LISTOPADA 2003, POZ. 1733.

ZMIANA UCHWAŁY NR XXXVI/243/97

nr: 450/1, 450/2, dot. sołectwa Żyrowa

20

Nr XL/274/09 z dnia 30.07.2009r.,

 

zalacznik1a.jpg
zalacznik1b.jpg
zalacznik2.pdf
zalacznik3.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona

 

22.10.2009R.

 

 

DZ. URZ. NR 76

Z DNIA 21.09.2009R., POZ. 1151

nr: 442/1, 170, 118/1, 442/2, 440, 441, 202

21

XL/277/09 z dnia 30.07.2009r.

 

zalacznik1.jpg
zalacznik2.jpg
zalacznik3.pdf
zalacznik4.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa

 

22.10.2009R.

 

DZ. URZ. NR 76

Z DNIA 21.09.2009R., POZ. 1154

nr: 26/1, 306, 320,

22

IX/87/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.

 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa

15.08.2011R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.83.1093

OGŁOSZONY: 01.08.2011

nr 161/1, 307/1

23

XLIV/335/2014 dnia 23 stycznia 2014r.
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa

 

18.02.2014R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.287

OGŁOSZONY: 04.02.2014

nr: 138/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 34, 44/6, 467/1

24

XIII/99/2015 z dnia 30 września 2015r.              
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa

 

 

09.11.2015R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2248

OGŁOSZONY: 26.10.2015

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.65.2015.KB Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 R.

nr: 151, 362, 361/2, 407/4

 

 

 

 

25

LIV/400/98 z dnia 17.06.1998r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Rozwadza, Krępna

09.09.1998R

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 23 Z DNIA 24 SIERPNIA 1998, POZ. 137.

 

ZMIANY

26

XXI/163/2000 z dnia 29.02.2000r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla sołectwa Rozwadza

30.03.2000R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 19 Z DNIA 15.03.2000. POZ. 73.

działki nr: 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 840/1, 846, 851/1, 855/3, 834/1, 855/6 i 855/5

27

XXV/201/2000 z dnia 13.06.2000r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

12.07.2000R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 42, POZ. 231 Z DNIA 12.07.2000R.

ZMIANA UCHWAŁY NR LIW400/98

nr: 675/1

28

XXV/202/2000 z dnia 13.06.2000r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych w sołectwie Krępna

27.07.2000R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 42, POZ. 232 Z DNIA 12.07.2000R

nr: 864/3 i 864/4

29

L/404/2002 z dnia 23.07.2002r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice

04.10.2002R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 96, POZ. 1288 Z DNIA 19.09.2002R.

ZMIANA UCHWAŁY NR LIV/400/98

nr: 145 i 146 położonych w Krępnie.

30

L/403/2002 z dnia 23.07.2002r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna, w gminie Zdzieszowice

04.10.2002R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 96, POZ. 1288 Z DNIA 19.09.2002R.

ZMIANA UCHWAŁY NR LIV/400/98

nr: 304/5 w Rozwadzy.

31

XL/275/09 z dnia 30.07.2009r.,

 

zalacznik1.jpg
zalacznik2.jpg
zalacznik3.jpg
zalacznik4.pdf
zalacznik5.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza

 

 

22.10.2009R.

 

 

DZ. URZ. NR 76

Z DNIA 21.09.2009R., POZ. 1152

nr: 216, 217, 758/1, 283/2, 282/3, 287/3, 288/39, 285/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 666

32

XL/276/09 z dnia 30.07.2009r.

 

zalacznik1.jpg
zalacznik2.pdf
zalacznik3.pdf

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna

 

 

22.10.2009R.

 

 

DZ. URZ. NR 76

Z DNIA 21.09.2009R., POZ. 1153

nr: 75/2, 109/3

33

XLIV/337/2014 z dnia  23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna

18.02.2014R.

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.289

OGŁOSZONY: 04.02.2014

nr: 442

34

XLIV/338/2014 z dnia   23 stycznia 2014r.
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza

18.02.2014R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.290

OGŁOSZONY: 04.02.2014

nr: 855/1, 201/1, 538, 539, 510, 213/2, 214, 867, 279/2, 280/2, 318, 114, 115, 116, 200

35

XXXVI/245/2017 z dnia  29 marca 2017r.    
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza

28.04.2017R.

 

 

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1261

OGŁOSZONY: 14.04.2017

nr: 34, 413/1, 884/1, 536, 537, 510, 134/1, 126/1, 125

36

XXXVI/244/2017 z dnia  29 marca 2017r.    

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna

28.04.2017R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1260

OGŁOSZONY: 14.04.2017

nr: 43/4, 544/1, 545/3, 675/6, 675/5, 576/3

37

LII/347/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza

 

01.06.2018R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1542

OGŁOSZONY: 18.05.2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.I.743.40.2018.AD Z DNIA 1 CZERWCA 2018 R.

Szkolna (była szkoła)

38

XXXIX/307/2001 z dnia 26.06.2001r.

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego przy stopniu wodnym „Krępna” w km 114 + 500 rzeki Odry

02.08.2001R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 61 Z DNIA 18.07.2001, POZ. 465.

 

 

39

XXXIX/306/2001 z dnia 26.06.2001r

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego przy stopniu wodnym Januszkowice w km 105 + 600 rzeki Odry

02.08.2001R.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO NR 61 Z DNIA 18.07.2001, POZ. 464.