Przejdź do treści strony WCAG

SG.120.5.2012

Zarządzenie Nr SG.120.5.2012
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie

przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.

PDFSG.120.5.2012

PDFzałącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2

PDFzałącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4