Przejdź do treści strony WCAG

 

Zarządzenie Nr SG.0050.188.2012

Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 1 sierpnia 2012r.

w sprawie

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFSG.0050.188.2012