Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Od 1 września 2012 r. zmieniają się przepisy dotyczące składania dokumentacji przez pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokumentacja powinna zawierać:

  • wniosek,
  • kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego, określone w odrębnych przepisach,
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje młodocianego.

Aktualne załączniki:

PDFZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

PDFoświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf 

PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis .pdf