Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice

Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Referat Organizacyjny
  Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
  tel. +48 (77) 40 64 407

 2. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;

  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek  i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto:
Bank Spółdzielczy Gogoglin O. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Do pobrania:
PDFRejestr instytucji kultury - stan na dzień 14.01.2014 (83,79KB)

PDFKsięga rejestrowa nr 1 - MIGBP (79,93KB)
PDFKsięga rejestrowa nr 4 - MGOKSiR (76,50KB)