Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS

Stosownie do art. 8 ust.4 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 cyt. ustawy  udostępnianie dokumentów nieudostępnionych na stronie BIP następuje na pisemny wniosek, skierowany do kierownika Ośrodka. Wniosek nie jest wymagany w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc