Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)

29.11.2013r. - Analiza projektu budżetu na 2014r

19.11.2013r. - Analiza projektu budżetu na 2014r. (przeniesiona na 18.11.2013r.)

06.11.2013r. - Rozpatrzenie wniosku sołectwa Żyrowa o zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.

22.10.2013r. - Analiza zadań gospodraczych zgłoszonych do budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.

10.10.2013r. - Informacja o działalności spólki WiK, w tym realizacja przyłączy sołectw Rozwadza i Krępna - posiedzenie wspólne z Komisją Samorządowo-Środowiskową

24.09.2013r. - Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r. Opinia na temat wykonania budżetu

10.09.2013r. - Stan realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2013r. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

02.07.2013r. - Analiza wniosku o przedłużenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Komisja wspólna z Komisją Spraw Społecznych oraz Komisją Samorządowo-Środowiskową)

18.06.2013r. - Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2013r.

04.06.2013r. - Ocena realizacji zadań gospodarczych w terenie - Komisja wyjazdowa 

21.05.2013r. - Analiza wykonania budżetu za 2013r.

07.05.2013r. - Analiza wykonania budżetu za rok 2012

16.04.2013r. - Analiza wykonania zadań gospodarczych za rok 2012

09.04.2013r. - Informacja o budowie i remontach dróg w Gminie (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i dojazdowe do gruntów rolnych)

19.03.2013r. - Stan realizacji przyłączy sołectw Rozwadza, Krępna oraz informacja o sytuacji finansowej WiK

05.03.2013r. - Informacja o pozyskiwanych środkach pozabudżetowych

19.02.2013r. - Analiza gospodarki gruntami i nieruchomościami

05.02.2013r. - Stan mienia komunalnego, perspektywy zmian, informacja o utrzymaniu budynków będących we władaniu Gminy. Przychodnia, świetlice, pomieszczenia po ZGKiM.

15.01.2013r. - Realizacja zadań, które przeszly z zakresu działania zlikwidowanego ZGKiM w Zdzieszowicach

08.01.2013r. - Analiza dochodów i wydatków budżetu na 2013r.