Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)

29.11.2013r. - Analiza projektu budżetu na 2014r. (posiedzenie  wspólne z Komisją RGiB)

21.10.2013r. - Basen w Gimnazjum - wykorzystanie, infrastruktura, gospodarka wodno-ściekowa. Infrastruktura hotelowa i gastronomiczna w budynku hali sportowej (posiedzenie wyjazdowe) 

04.10.2013r. - Przegląd infratsruktury i wyposażenia parku miejskiego, fontanny miejskie. (komisja wyjazdowa) -przeniesiona na dzień 03.10.2013r.

16.09.2013r. - Stan uzbrojenia działek przewidzianych pod budownictwo indywidualne i inwestycje

09.09.2013r. - 1) Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w szkołach podstawowych i Gimnazjum Gminy Zdzieszowice

2) Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego, informacja o stanie technicznym i organizacyjnym - komisja wyjazdowa

02.07.2013r. - Analiza wniosku o przedłużenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Komisja wspólna z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisją Samorządowo-Środowiskową)

17.06.2013r. - 1) Sprawozdanie z działalności Komisji

2) Działalność kąpieliska miejskiego

03.06.2013r. - 1) Plan pracy na II półrocze 2013r.
2) Sprawy bieżące

27.05.2013r. - 1) Przyłącza gazowe w Oleszce i Jasionej.
2) Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w Rozwadzy i Krępnej

06.05.2013r. - Przeznaczenie opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej (na terenie garaży przy stadionie miejskim)

22.04.2013r. - Działalność świetlic wiejskich, zakres działalności, koszty ponoszone na ich działalność

08.04.2013r. - Programy działalności organizacji pozarządowych (KSN,Otwarte Serce, Caritas)

25.03.2013r. - Program obchodów Dnia Dziecka i Dni Zdzieszowic

18.03.2013r. - Efekty finansowe wynikacjące z sukcesywnej wymiany oświetlenia drogowego na lampy energooszczędne. Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum. 

18.02.2013r. - Działalność statutowa jednostek ochotniczych straży pozarnych. Organizacja ewakuacji. Mapy terenów zalewowych.

04.02.2013r. - Działalność klubówsportowych i podział środków przewidzianych w budżecie na ten obszar. Budowa boiska w Krępnej. Przeznaczenie budynku wielofunkcyjnego w Krępnej

21.01.2013r. - Opieka zdrowotna w mieście i gminie. Podmioty świadczące usługi zdrowotne, zakres świadczonych usług.

07.01.2013r. - Zagospodarowanie zasobów ludzkich po zlikwidowanym ZGKiM.
Zagospodarowanie terenów na Starym Osiedlu (droga przy kościele, droga za posesjami wzdłuż ul. Wolności, sklep).