Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)

05.12.2013r. - Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2014r.

28.11.2013r. - Stan realizacji funduszy sołeckich i rad osiedlowych oraz propozycje na rok 2014 - spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli

17.10.2013r. - Funkcjonowanie systemu gospodraki odpadami w Gminie Zdzieszowice

03.10.2013r. - Informacja o działalności Spółki WiK, realizacja przyłączy sołectw Rozwadza i Krępna - posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarzcego i Budżetu (posiedzenie przeniesione na dzień 10.10.2013r.)

19.09.2013r. - Informacja o zasobach naturalnych na terenie gminy Zdzieszowice, Natura 2000, Łęg Zdzieszowicki i zagospodarowanie jezior.

12.09.2013r. - 1) Wykonanie i realizacja zadań gospodarczych dotyczących funduszu ochrony środowiska
2) Przegląd placów zabaw oraz parku miejskiego - część wyjazdowa posiedzenia

02.07.2013r. - Analiza wniosku o przedłużenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Komisja wspólna z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisją Spraw Społecznych)

13.06.2013r. - 1) Gospodarka gruntami Gminy
2) Plan pracy na II półrocze 2013r. (posiedzenie przeniesione na dzień 20.06.2013r.)

09.05.2013r.: 1) Wyniki Spółki "WiK' w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - 2012r.
2) Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody Oleszka Skała pod kątem zabezpieczenia w wodę odpowiedniej jakości wsi Oleszka, Jasiona i Żyrowa.

25.04.2013r. - Stan dróg, mostów i przepustów na terenie Gminy.

04.04.2013r. - 1) Stan realizacji przyłączeń kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i sołectw.
2) Oczyszczanie gminy po akcji zima (posiedzenie przeniesione na dzień 11.04.2013r.)

07.03.2013r. - Potrzeby samorządów i rad sołeckich - spotkanie z samorządowcami w aspekcie realizacji budżetu na 2013r.

07.02.2013r. - Przegląd świetlic samorządowych (Piastów, Jasiona, Krępna, Januszkowice) - komisja wyjazdowa.

10.01.2013r. - Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2012r.
Przebieg akcji zima w Gminie - analiza kosztów i potrzeb.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-12-2012
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • opublikowano:
  14-12-2012 08:57
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • zmodyfikowano:
  02-12-2013 11:51
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 4361
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl