Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracje podatkowe

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (zał. nr 5) (192,64KB)

PDFZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6) (103,47KB)

PDFZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7) (101,88KB)

PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny (zał. nr 5) (133,64KB)

PDFZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6) (121,17KB)

PDFZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7) (119,86KB)

PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny (zał. nr 5) (117,69KB)

PDFZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6) (95,72KB)

PDFZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7) (97,42KB)

PDFIN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zał. nr 1) (156,10KB)

PDFZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2) (118,99KB)

PDFZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3) (100,09KB)

PDFZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (zał. nr 4) (116,57KB)

PDFIR-1 - Informacja o gruntach (zał. nr 1) (136,89KB)

PDFZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2) (120,57KB)

PDFZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3) (119,48KB)

PDFZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4) (119,11KB)

PDFIL-1 - Informacja o lasach (zał. nr 1) (107,22KB)

PDFZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2) (95,52KB)

PDFZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3) (96,65KB)

PDFZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4) (117,27KB)

Druki obowiązujące od 01.01.2019 roku

PDFDT-1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych (184,87KB)

PDFDT-1/A(6) Załącznik do deklaracji DT-1 (256,91KB)

Druki obowiązujące od 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości (140,74KB)

PDFZA - Załącznik do deklaracji - dane o gruntach (110,14KB)

PDFZB - Załącznik do deklaracji - dane o budynkach i lokalach (110,68KB)

PDFZC - Załącznik do deklaracji - dane o budowlach związanych z działalnością gospodarczą (102,91KB)

PDFDR-OP - Deklaracja na podatek rolny (136,27KB)

PDFDL-OP - Deklaracja na podatek leśny (126,26KB)

PDFIP-OF - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach) (172,18KB)

PDFIPZ-1 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane dotyczące nieruchomości zabudowanych (108,56KB)

PDFIPZ-2 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania (107,37KB)

PDFDT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (2,74MB)

PDFDT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (1,21MB)