Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2013 roku

Organ kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola poprawności realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z "Kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2013r."
Protokół kontroli: PDFProtokół kontroli (556,94KB)
Data:  2013-12-13

Organ kontrolujący: Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW
Przedmiot kontroli: (1) prawidłowość postępowania przy dokonywaniu zameldowania na pobyt stały i czasowy; (2) prawidłowość postępowania przy odnotowywaniu w Gminnym Zbiorze Meldunkowym zmian objetych rejestracją stanu cywilnego; (3) prawidłowość postępowania przy odnotowywaniu w Gminnym Zbiorze Meldunkowym zmiany dowodu osobistego; (4) prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego
Wystąpienie pokontrolne: PDFWystąpienie pokontrolne (521,60KB)
Data:  2013-12-02

Organ kontrolujący: Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW
Przedmiot kontroli: (1) prawidłowy tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego; (2) prawidłowy tryb postępowania w sprawach unieważnienia dowodu osobistego
Wystąpienie pokontrolne: PDFWystąpienie pokontrolne (462,35KB)
Data:  2013-12-02

Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu
Przedmiot kontroli: (1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiazany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; (2) Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; (3) Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; (4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Protokół kontroli: PDFProtokół kontroli (451,06KB)
Data:  2013-04-02

Organ kontrolujący: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość przechowywania akt stanu cywilnego
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli (535,15KB) PDFzałącznik nr 1 do protokołu kontroli (123,30KB)
Data:  2013-02-28
Zalecenia pokontrolne:
PDFZalecenia pokontrolne (241,12KB)
Data: 2013-03-12