Przejdź do treści strony WCAG

SG.0050.287.2013

Zarządzenie Nr SG.0050.287.2013

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFSG.0050.287.2013

PDFZałącznik nr 1