Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2014

Zestawienie zarządzeń Burmistrza 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
SG.0050.12.2014 31 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu  finansowego  zadań z  zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  zleconych  Gminie Zdzieszowice  oraz  zmiany planu dochodów związanych z realizacją  tych  zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.
PDFSG.0050.11.2014 (30,74KB) 31 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.10.2014 (43,77KB) 30 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
PDFSG.0050.9.2014 (32,43KB) 30 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.8.2014 (58,33KB) 23 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.7.2014 (41,71KB) 17 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.6.2014 (30,93KB) 11 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.5.2014 (41,49KB) 11 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.4.2014 (44,37KB) 9 grudnia 2014. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
SG.0050.3.2014 4 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
PDFSG.0050.2.2014 (53,83KB) 3 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.1.2014 (36,15KB) 2 grudnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.473.2014 (131,70KB) 25 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2016
PDFSG.0050.472.2014 (80,12KB) 25 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.471.2014 (48,83KB) 21 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowce na 2014r.
PDFSG.0050.469.2014 (35,86KB) 12 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.467.2014 (554,34KB) 5 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.466.2014 (31,08KB) 5 listopada 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
SG.0050.465.2014 30 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego
PDFSG.0050.464.2014 (43,16KB) 29 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.463.2014 (35,26KB) 24 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowej komisji wyborczej
PDFSG.0050.462.2014 (38,24KB) 24 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zdzieszowice
SG.0050.461.2014 24 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego
PDFSG.0050.460.2014 (583,73KB) 24 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.459.2014 (54,31KB) 21 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.458.2014 (39,50KB) 10 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z pomieszczeń użyteczności publicznej będących z zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.457.2014 (323,51KB) 10 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.456.2014 (560,30KB) 10 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.455.2014 (47,18KB) 8 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.454.2014 (539,37KB) 7 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.453.2014 (537,11KB) 3 października 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/02/2014 z dnia 30 października 2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zdzieszowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
SG.0050.452.2014 30 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.
PDFSG.0050.451.2014 (578,64KB) 26 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice ma 2014r.
PDFSG.0050.450.2014 (558,15KB) 26 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.449.2014 (530,24KB) 18 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.448.2014 (546,12KB) 17 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.447.2014 (25,13KB) 10 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.446.2014 (518,32KB) 10 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.445.2014 (544,29KB) 8 września 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.444.2014 (512,63KB) 29 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.443.2014 (34,95KB) 29 sierpnia 2014r. Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej.
PDFSG.0050.442.2014 (33,93KB) 29 sierpnia 2014r. Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej.
PDFSG.0050.441.2014 (118,70KB) 29 sierpnia 2014r. Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFSG.0050.440.2014 (111,69KB) 27 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.439.2014 (137,58KB) 22 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2014r.
PDFSG.0050.438.2014 (32,44KB) 21 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"
PDFSG.0050.437.2014 (56,74KB) 21 sieprnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.436.2014 (54,58KB) 21 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmniejszenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015
PDFSG.0050.435.2014 (57,41KB) 21 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015
PDFSG.0050.434.2014 (506,17KB) 7 sieprnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.433.2014 (510,50KB) 6 sieprnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.432.2014 (524,84KB) 5 sierpnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budzetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.431.2014 (33,53KB) 31 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej uprawnień do zaciągania zobowiązań
PDFSG.0050.430.2014 (65,80KB) 31 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.429.2014 (538,30KB) 21 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.428.2014 (525,93KB) 21 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.427.2014 (38,31KB) 21 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.426.2014 (536,23KB) 7 lipca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
SG.0050.425.2014 30 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.
PDFSG.0050.424.2014 (514,37KB) 30 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.423.2014 (521,97KB) 27 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.422.2014 (561,45KB) 27 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.421.2014 (53,40KB) 24 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.420.2014 (56,63KB) 24 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.419.2014 (394,21KB) 16 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.418.2014 (535,36KB) 13 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.417.2014 (445,66KB) 4 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.416.2014 (65,23KB) 2 czerwca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu.
SG.0050.415.2014 29 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
PDFSG.0050.414.2014 (66,44KB) 28 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.413.2014 (34,64KB) 25 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice.
PDFSG.0050.412.2014 (24,39KB) 22 maja 2014r. Zarządznie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.411.2014 (23,09KB) 20 maja 2014r. Zarządznie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.410.2014 (62,96KB) 20 maja 2014r. Zarządznie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków na 2014r.
PDFSG.0050.409.2014 (36,01KB) 19 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice.
PDFSG.0050.408.2014 (67,60KB) 16 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.407.2014 (41,90KB) 15 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.406.2014 (41,65KB) 15 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.405.2014 (277,84KB) 9 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.404.2014 (36,53KB) 9 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieopłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.403.2014 (85,55KB) 6 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.402.2014 (317,31KB) 5 maja 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych
PDFSG.0050.401.2014 (53,85KB) 30 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zdzieszowice
SG.0050.400.2014 29 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFSG.0050.399.2014 (306,63KB) 29 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/04/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zdzieszowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
PDFSG.0050.398.2014 (545,16KB) 25 kwietnia 2014r. Zarządznie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.397.2014 (580,92KB) 25 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.396.2014 (45,26KB) 23 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2013/2014
PDFSG.0050.395.2014 (42,98KB) 23 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2013/2014
SG.0050.394.2014 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie kontroli na rok 2014
PDFSG.0050.393.2014 (49,32KB) 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
PDFSG.0050.392.2014 (572,17KB) 17 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.391.2014 (26,98KB) 15 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
PDFSG.0050.390.2014 (546,52KB) 14 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.389.2014 (528,89KB) 11 kwietnia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2014r.
PDFSG.0050.388.2014 (273,80KB) 31 marca 2014r, Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na 2014r.
SG.0050.387.2014 31 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.
PDFSG.0050.386.2014 (38,09KB) 31 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.385.2014 (546,97KB) 28 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budzetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
SG.0050.384.2014 26 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014
PDFSG.0050.383.2014 (62,32KB) 26 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.382.2014 (49,30KB) 25 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
SG.0050.381.2014 25 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.380.2014 (23,44KB) 25 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzynaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDFSG.0050.379.2014 (71,43KB) 24 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za 2013 rok
PDFSG.0050.378.2014 (32,68KB) 24 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.377.2014 (45,17KB) 20 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.376.2014 (50,03KB) 10 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
SG.0050.375.2014 7 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
SG.0050.374.2014 7 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne
SG.0050.373.2014 7 marca 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
SG.0050.368.2014 14 lutego 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020"
PDFSG.0050.366.2014 (90,98KB) 6 lutego 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/02/2014 z dnia 06 lutego 2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Wodociągi i Kanalaizacja" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zdzieszowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
PDFSG.0050.365.2014 (33,21KB) 31 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.364.2014 (30,40KB) 31 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.363.2014 (33,08KB) 24 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmitstrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
PDFSG.0050.362.2014 (29,27KB) 23 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.361.2014 (40,62KB) 20 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
PDFSG.0050.360.2014 (37,92KB) 20 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
SG.0050.359.2014 16 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.358.2014 16 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.357.2014 16 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.356.2014 10 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
SG.0050.355.2014 10 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
PDFSG.0050.353.2014 (31,79KB) 3 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.352.2014 (31,62KB) 2 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2014r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
SG.0050.351.2014 2 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014r.
SG.0050.350.2014 2 stycznia 2014r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.