Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLI/316/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.357.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez:
organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.358.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.359.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Dokumenty do pobrania:

1. oferta

DOCoferta (plik .doc)

ODToferta (plik .odt)

PDFoferta (plik .pdf)

2. ramowy wzór umowy

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

3. sprawozdanie

DOCsprawozdanie (plik .doc)

ODTsprawozdanie (plik .odt)

PDFsprawozdanie (plik .pdf)