Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. 2024-03-29 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego utrzymujące w mocy decyzję Starosty Krapkowickiego nr 2/2024 z 13 lutego 2024 r. zezwalającą Burmistrzowi Zdzieszowic na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach
  Data modyfikacji: 24-04-2024 11:04
 2. Inne
  Data modyfikacji: 24-04-2024 11:03
 3. 2024-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu
  Data modyfikacji: 24-04-2024 09:51
 4. Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej
  Data modyfikacji: 23-04-2024 15:03
 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Data modyfikacji: 23-04-2024 14:21
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2023 r.
  Data modyfikacji: 23-04-2024 13:52
 7. Zarządzenia Burmistrza z roku 2024
  Data modyfikacji: 23-04-2024 10:50
 8. Zarządzenie Nr SG.0050.981.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  Data modyfikacji: 23-04-2024 10:50
 9. Zarządzenie Nr SG.0050.980.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  Data modyfikacji: 23-04-2024 10:49
 10. Uchwała Nr LXVIII/515/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2024 r.
  Data modyfikacji: 23-04-2024 08:19