Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.

PDFw sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

PDFw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

PDFw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego.pdf

PDFw sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFw spr zm. wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFw spr zatwierdzenia sprawozdania MGOKSiR.pdf

PDFw spr wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki(...) .pdf

PDFw spr udzielenia pełnomocnictwa.pdf

PDFw spr. likwidacji Przedszkola i Szkoły Podstawowej.pdf

PDFw spr dokonania zm budżetu.pdf