Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.

PDFw-spr-dokonania-zmian-budzetu-korekta-z-dnia-26062014.pdf (592,87KB)

PDFw-spr-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-korekta-z-dnia-26062014.pdf (302,25KB)

PDFw-spr-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-krapkowickiemu.pdf (111,57KB)

PDFw-spr-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2013-r.pdf (27,65KB)

PDFw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2013 rok (36,61KB)

PDFw-spr-uchwalenia-planu-pracy-rady-miejskiej-na-ii-polrocze-2014-roku.pdf (55,97KB)

PDFw-spr-uchwalenia-planow-pracy-komisji-stalych-rady-miejskiej-w-zdzieszowicach-na-ii-polrocze-2014-r.pdf (126,23KB)

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. (443,92KB)

PDFw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-polozonej-w-zdzieszowicach-na-ul-filarskiego-19.pdf (119,87KB)

PDFw spr zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice (85,00KB)

PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (536,03KB)

PDFw spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza (505,09KB)

PDFw sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice (186,74KB)

PDFzalozenia-do-planu-zaoaptrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-a-paliwa-gazowe-gminy-zdzieszowice-cz1.pdf (5,77MB)

PDFw_spr_uchwalenia_zalozen_do_planu_zaoaptrzenia_w_cieploenergie-elektryczna-i-paliwa-gazowe_gm_zdzieszowice.pdf (186,74KB)

PDFw sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (320,14KB)

PDFw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (629,95KB)

 

Materiały i Sprawozdania:

PDFRIO- opinia na temat wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej (110,87KB)

PDFwniosek-komisji-rewizyjnej-w-spr-udzielenia-absolutorium-burmistrzowi-zdzieszowic.pdf (173,43KB)

PDFsprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2013.pdf (971,61KB)

PDFobjasnienie-do-wykonania-budzetu-miasta-i-gminy-zdzieszowice-za-2013-rok.pdf (983,30KB)

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2013 rok; o wydatkach z wykonania zadań zleconych; z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców; z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (1,09MB)

PDFstopien-zaawansowania-programow-wieloletnich.pdf (184,46KB)

PDFsprawozdanie-z-wykonania-budzetu-ba-eo.pdf (1,20MB)

PDFsprawozdanie-osrodek-profilaktyki-i-wspierania-rodziny.pdf (183,74KB)

PDFsprawozdanie-mgoksir.pdf (1,28MB)

PDFsprawozdanie-miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna.pdf (358,90KB)

PDFinformacja-o-stanie-mienia-komunalnego-gminy-zdzieszowice.pdf (395,94KB)

PDFrio-opinia-o-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-za-2013-rok.pdf (167,96KB)

PDFsprawozdanie-finansowe.pdf (541,38KB)