Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Zarządzenie  Nr 6/2014

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai  w Zdzieszowicach

z dnia 18.06.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

(...) Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) postanawia, co następuje: 
 

§ 1.

 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Izabeli Konieczny – nauczyciela stażysty, zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka mniejszości narodowej - niemieckiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

 1. W skład Komisji wchodzą:

 

Marzanna Mazurek

- przewodniczący, dyrektor

Gabriela Mandalka

- członek, nauczyciel dyplomowany

Iwona Doszko

- członek, opiekun stażu

   

 

 1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.06.2014 r. o godz.9.00 .
  w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-08-2014
  przez: Marzanna Mazurek
 • opublikowano:
  11-08-2014 10:43
  przez: Marzanna Mazurek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 2856
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×