Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tworzenie komitetów wyborczych

Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów dla poszczególnych komitetów celem dokonania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Wszystkie dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr B-012 (Sekretarz Gminy) oraz w pokoju B-110 – 1 piętro (Biuro Rady Miejskiej).

Pełna informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, znajduje się na stronie internetowej – www.pkw.gov.pl

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

1. Obywatele w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu
oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego – zał. Nr 2

2. Komitet wyborczy powołuje ze swego grona pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.
Pełnomocnik wyborczy musi wchodzić w skład komitetu wyborczego.
oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednoczenie pełnomocnikiem Finansowym – zał. Nr 3

3. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Komisarza Wyborczego w Opolu II Opole ul. Piastowska 14,  o utworzeniu komitetu wyborczego.
Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.
Zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 8 września 2014r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.
W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego.
zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu – zał. Nr 1

Dokumenty do pobrania:

1) DOCzawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (89,50KB) – zał. Nr 1
2) DOCoświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (86,00KB) – zał. Nr 2
3) DOCoświadczenie Pełnomocnika Wyborczego (39,00KB) – zał. Nr 3

 
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
zamierzający zgłasza kandydatów tylko w jednym województwie

Dokumenty do pobrania:

1) DOCzawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (112,50KB) – zał. Nr 4
2) DOCoświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (97,50KB)  – zał. Nr 5
3) DOCoświadczenie Pełnomocnika Wyborczego (36,00KB) – zał. Nr 6
4) DOCoświadczenie Pełnomocnika Finansowego (37,50KB) – zał  Nr 7
5) DOCwykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców (41,50KB) – zał. Nr 8

                                                                            
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
zamierzający zgłasza kandydatów w więcej niż jednym województwie

Dokumenty do pobrania:

1) DOCzawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego (154,00KB) – zał. Nr 9
2) DOCoświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (150,00KB) – zał. Nr 10
3) DOCoświadczenie Pełnomocnika Wyborczego (36,00KB) – zał. Nr 6
4) DOCoświadczenie Pełnomocnika Finansowego (37,50KB)  – zał. Nr 7
5) DOCwykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców (41,50KB) – zał. Nr 8

                    
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(ZPOW-703-109/14)

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(ZPOW-703-110/14)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(ZPOW-703-111/14)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(ZPOW-703-112/14)