Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)

PDFw spr ustalania zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014 rok
PDFw spr powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFw spr ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic.pdf
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFw spr zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice