Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego

PDFIII/23/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

PDFIII/22/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFIII/21/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok

PDFIII/20/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 r.

PDFIII/19/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 r.

PDFIII/18/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFIII/17/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFIII/16/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

PDFIII/15/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

PDFIII/14/2014

30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/13/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

PDFII/12/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

PDFII/11/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok

PDFII/10/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic

PDFII/9/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/8/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/7/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/6/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/5/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/4/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/3/2014

10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
PDFI/2/2014 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFI/1/2014 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2014
  przez: Mariusz Fornol
 • opublikowano:
  05-12-2014 12:06
  przez: Mariusz Fornol
 • zmodyfikowano:
  04-01-2018 15:12
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 6160
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl