Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego

PDFIII/23/2014 (37,68KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

PDFIII/22/2014 (582,51KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFIII/21/2014 (64,63KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok

PDFIII/20/2014 (128,87KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 r.

PDFIII/19/2014 (55,39KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 r.

PDFIII/18/2014 (95,64KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFIII/17/2014 (34,08KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFIII/16/2014 (27,59KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

PDFIII/15/2014 (33,11KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

PDFIII/14/2014 (33,85KB)

30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/13/2014 (229,31KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

PDFII/12/2014 (348,45KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

PDFII/11/2014 (104,02KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok

PDFII/10/2014 (36,33KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic

PDFII/9/2014 (82,23KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/8/2014 (29,95KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/7/2014 (29,83KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/6/2014 (28,11KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/5/2014 (32,25KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/4/2014 (36,25KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFII/3/2014 (44,38KB)

10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
PDFI/2/2014 (31,05KB) 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFI/1/2014 (28,48KB) 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach