Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)

14.12.2015r. godz. 1515

1. Uwagi i nwioski do projektu budżetu na 2016r.

2. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji.

3. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2016r.
 

23.11.2015r. godz. 1515 - posiedzenie współne z Komisją Spraw Społecznych

1. Projekt budżetu na 2016r.

2. Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej

26.10.2015r. godz. 1515 - Analiza zadań gospodarczych na rok 2016 (podsumowanie dwóch sesji wyjazdowych)

21.10.2015r. godz. 1400 posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych

1. Propozycje zadań gospodarczych do realizacji w sołectwie Januszkowice – objazd rowerowy (spotkanie przy tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Januszkowice przy drodze woj. 423)

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Januszkowice – informacja o zakończonej inwestycji - duża sala budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach.

23.09.2015r. godz. 1515 - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz stan realizacji zadań gospodarczych.(posiedzenie przeniesione z dnia 16 września 2015 r.)

18.08.2015r. godz. 1515 - Analiza nakładów finansowych na kulturę i sport za I półrocze 2015 r. Sprawozdanie z działalności Spółki WiK za I półrocze 2015 r.

22.07.2015r. godz. 1515 - Informacja na temat dotacji celowych z budżetu państwa za okres pięciu pierwszych miesięcy 2015 r. Koszty utrzymania świetlic środowiskowych za 2014 rok.

07.07.2015r. godz. 1515 - Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

17.06.2015r. godz. 1515 - Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

21.05.2015r. godz. 1515 - Analiza wykonania budżetu za 2014 rok- wydatki.posiedzenie przeniesione z dnia 20.05.2015 r.

22.04.2015r. godz. 1515 - Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.

18.03.2015r. godz. 1515 - Targowisko - koszty utrzymania, bilanse miesięcznego utrzymania. Ośrodek zdrowia - propozycje sprzedazy. (Komisja wspólna z Komisją Spraw Społecznych).posiedzenie przeniesione z dnia 16.03.2015 r.

16.02.2015r. godz. 1515 - Analiza wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Komisja wspólna z Komisją Spraw Społecznych).

04.02.2015r. godz. 1515-  Informacja – analiza kosztów utrzymania budynków będących w zasobach gminy oraz analiza i opiniowanie projektu uchwał.

07.01.2015r. godz. 1515 - Analiza uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz analiza wieloletniej prognozy finansowej. Sprawy bieżące.