Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)

15.12.2015r. godz. 1515

1) Działalność OSP

2) Ustalenie planu pracy na I półrocze 2016r.

3) Podsumowanie pracy komisji

 

07.12.2015r. (po spotkaniu nt. Strategii Rozwoju Gminy - godz. 15:00)

1) przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne,

2) projekt rewitalizacji parku miejskiego,

3) projekt placu targowego,

4) projekt przebudowy drogi powiatowej od ronda do ronda,

5) projekt budowy ul. Krótkiej w Krępnej,

6) naprawa skarpy przy ul. Żyrowskiej w Rozwadzy.

 

23.11.2015r. godz. 1515 - posiedzenie współne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Projekt budżetu na 2016r.

2. Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej

21.10.2015r. godz. 1400 posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Propozycje zadań gospodarczych do realizacji w sołectwie Januszkowice – objazd rowerowy (spotkanie przy tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Januszkowice przy drodze woj. 423)

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Januszkowice – informacja o zakończonej inwestycji - duża sala budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach.

 

19.10.2015r. godz. 1400 :

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020.
3..Zamierzenia w zakresie budowy dróg i chodników na terenie gminy w 2016 roku wynikłe z protokołu sesji objazdowej gminy.
4. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne
w gminie – potrzeby w samorządach mieszkańców i sołectwach.

21.09.2015r. godz. 1500 - Ochrona zdrowia. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w gminie. Analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski komisji w protokołah 1-8.

20.08.2015r. godz. 1500 - Ocena funkcjonowania dotychczasowego monitoringu i możliwości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych na terenie Miasta i Gmiiny Zdzieszowice.

18.06.2015r. godz. 1500 - Omówienie stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie - rowy i ścieki.

12.05.2015r. godz. 1500 - Ochrona zdrowia mieszkańców oraz profilaktyka zdrowotna w gminie. Program naprawczy Spółki WiK w sprawie zredukowania strat na wodzie.

14.04.2015r. godz. 1500 - Funkcjonowanie jednostek pomocniczych oraz estetyka terenów zielonych w Gminie.

23.03.2015r. godz. 1500 - Nadzwyczajne posiedzenie komisji w sprawie Żłobka Samorządowego oraz jego terenu.

18.03.2015r. godz. 1515 - Targowisko - koszty utrzymania, bilanse miesięcznego utrzymania. Ośrodek zdrowia - propozycje sprzedazy. (Komisja wspólna z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu).posiedzenie przeniesione z dnia 16.03.2015.

16.02.2015r. godz. 1515 -Analiza wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Komisja wspólna z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu)

09.02.2015r. godz. 1515 - Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami w Gminie.(przeniesione z dnia 2 lutego 2015r.)

19.01.2015r. godz. 1515 - Analiza infrastruktury drogowej wraz z organizacją ruchu drogowego:

- doświetlenie przejść dla pieszych,

- bezpieczne dojścia i przejścia przy drogach wojewódzkich i powiatowych.