Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2015

Zestawienie zarządzeń Burmistrza 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFSG.0050.162.2015 (74,43KB) 31 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r. w ramach tego samego działu
SG.0050.161.2015 31 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
PDFSG.0050.160.2015 (70,48KB) 30 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.159.2015 (87,92KB) 28 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.158.2015 (51,08KB) 23 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/12/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp z o.o.
PDFSG.0050.157.2015 (56,78KB) 22 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury
SG.0050.156.2015 22 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.155.2015 22 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.154.2015 22 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.153.2015 22 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
SG.0050.152.2015 17 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.151.2015 17 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.
PDFSG.0050.150.2015 (68,12KB) 17 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.149.2015 (256,68KB) 14 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.148.2015 (73,52KB) 11 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.147.2015 (93,04KB) 2 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.146.2015 (70,26KB) 27 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.145.2015 (63,16KB) 26 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Gminy Zdzieszowice wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
PDFSG.0050.144.2015 (96,29KB) 26 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.143.2015 (50,62KB) 26 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.142.2015 (131,19KB) 23 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.141.2015 (55,45KB) 20 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Gminy Zdzieszowice wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy opracowaniu Strategii Rozwoku Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
PDFSG.0050.140.2015 (82,93KB) 19 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.139.2015 (33,31KB) 17 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
SG.0050.138.2015 12 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016r.
PDFSG.0050.137.2015 (80,58KB) 30 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w spraiwe ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.136.2015 (218,36KB) 29 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.135.2015 (210,62KB) 29 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.134.2015 (273,39KB) 27 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.133.2015 (208,38KB) 21 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.132.2015 (37,28KB) 21 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.131.2015 (218,55KB) 21 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.130.2015 (45,14KB) 15 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.129.2015 (118,66KB) 14 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/10/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 5 października 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp z o.o.
PDFSG.0050.128.2015 (71,76KB) 14 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.127.2015 (99,74KB) 12 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zdzieszowice w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDFSG.0050.126.2015 (71,10KB) 12 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r.
PDFSG.0050.125.2015 (92,68KB) 12 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015 r. w ramach tego samego działu
SG.0050.124.2015 8 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie kontroli na rok 2015
PDFSG.0050.123.2015 (137,22KB) 5 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zdzieszowice dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032
PDFSG.0050.122.2015 (139,24KB) 5 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.120.2015 (62,59KB) 1 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r
SG.0050.119.2015 30 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice  oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015r.
PDFSG.0050.118.2015 (71,27KB) 30 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w  planie finansowym budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.117.2015 (79,56KB) 25 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  na  2015r.
PDFSG.0050.116.2015 (74,43KB) 18 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.115.2015 (48,26KB) 15 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sposobu ustalenia wydatków bieżących w celu naliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice
SG.0050.114.2015 15 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Zdzieszowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice, o którym mowa w art. 79 a ustawy o systemie oświaty
PDFSG.0050.113.2015 (90,10KB) 10 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.112.2015 (34,58KB) 9 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Szaletu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.111.2015 (77,57KB) 4 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.110.2015 (36,87KB) 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
PDFSG.0050.109.2015 (44,40KB) 27 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.108.2015 (36,29KB) 24 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
PDFSG.0050.107.2015 (164,79KB) 24 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.106.2015 (193,36KB) 24 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.105.2015 (178,10KB) 13 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.104.2015 (45,39KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.103.2015 (33,81KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej
PDFSG.0050.102.2015 (32,88KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Krępnej od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej
PDFSG.0050.101.2015 (34,96KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej
PDFSG.0050.100.2015 (34,39KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej
PDFSG.0050.99.2015 (35,00KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej
PDFSG.0050.98.2015 (26,94KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"
PDFSG.0050.97.2015 (36,60KB) 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w spraiwe udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.96.2015 (72,73KB) 10 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
SG.0050.95.2015 10 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
PDFSG.0050.94.2015 (85,59KB) 4 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.93.2015 (48,47KB) 3 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.92.2015 (103,28KB) 31 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFSG.0050.91.2015 (90,36KB) 30 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.90.2015 (89,49KB) 29 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.89.2015 (34,21KB) 28 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.88.2015 (71,34KB) 22 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjncyh dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.87.2015 (68,56KB) 22 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjncyh dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.86.2015 (31,17KB) 21 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Rozwadzy
PDFSG.0050.83.2015 (354,16KB) 15 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.82.2015 (76,03KB) 10 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
SG.0050.81.2015 10 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.80.2015 (107,22KB) 10 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
SG.0050.79.2015 30 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
PDFSG.0050.78.2015 (305,05KB) 30 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.77.2015 (32,72KB) 26 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.76.2015 (55,40KB) 25 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych
PDFSG.0050.75.2015 (105,29KB) 25 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budzetu na 2015r.
PDFSG.0050.74.2015 (106,79KB) 23 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.73.2015 (40,91KB) 23 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.72.2015 (59,89KB) 12 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.71.2015 (125,01KB) 12 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.70.2015 (39,87KB) 28 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.69.2015 (102,69KB) 28 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.68.2015 (32,11KB) 22 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.67.2015 (45,48KB) 20 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.66.2015 (468,72KB) 20 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.65.2015 (46,63KB) 19 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. ramach tego samego działu
SG.0050.64.2015 18 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na 2015r.
PDFSG.0050.63.2015 (34,00KB) 18 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.62.2015 (43,67KB) 11 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
SG.0050.61.2015 8 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015
PDFSG.0050.60.2015 (31,95KB) 8 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.59.2015 (40,73KB) 8 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.58.2015 (334,83KB) 30 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.57.2015 (30,44KB) 30 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
SG.0050.56.2015 28 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFSG.0050.55.2015 (52,79KB) 28 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.54.2015 (50,58KB) 27 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.53.2015 (91,66KB) 23 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.52.2015 (60,62KB) 23 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/04/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
PDFSG.0050.51.2015 (40,75KB) 23 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.50.2015 (1,09MB) 20 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych
PDFSG.0050.49.2015 (40,07KB) 20 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.48.2015 (421,80KB) 15 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.47.2015 (98,62KB) 13 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
PDFSG.0050.46.2015 (56,54KB) 10 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.45.2015 (162,44KB) 8 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r. w ramach tego samego działu
SG.0050.44.2015 2 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.43.2015 31 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
PDFSG.0050.42.2015 (343,09KB) 31 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.41.2015 (291,25KB) 26 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.40.2015 (194,18KB) 26 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.39.2015 (47,70KB) 20 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
PDFSG.0050.38.2015 (47,59KB) 20 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne
PDFSG.0050.37.2015 (45,16KB) 20 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFSG.0050.36.2015 (60,20KB) 19 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.35.2015 12 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za rok 2014
PDFSG.0050.34.2015 (47,25KB) 10 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2015r.
PDFSG.0050.33.2015 (38,12KB) 2 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0152/2/06 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zdzieszowice oraz jej składu
PDFSG.0050.32.2015 (96,59KB) 27 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.31.2015 (74,18KB) 26 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.30.2015 (43,40KB) 23 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice
SG.0050.29.2015 17 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.28.2015 17 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.27.2015 17 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.26.2015 (52,25KB) 12 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFSG.0050.25.2015 (24,56KB) 9 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
PDFSG.0050.24.2015 (47,50KB) 9 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.23.2015 (89,60KB) 6 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.22.2015 (66,92KB) 5 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
SG.0050.21.2015 2 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
PDFSG.0050.20.2015 (58,21KB) 28 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.19.2015 22 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2015r.
SG.0050.18.2015 22 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015r.
PDFSG.0050.17.2015 (40,51KB) 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Zyrowej
PDFSG.0050.16.2015 (51,87KB) 20 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
SG.0050.15.2015 9 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.14.2015 (38,92KB) 2 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2015r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
SG.0050.13.2015 2 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i forma kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego