Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwały nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu:

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie Bumistrza: PDFSG.0050.29.2015

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik do Zarządzenia

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.39.2015

Oferta:

DOCoferta.doc

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf