Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146) oraz uchwały nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie  lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

PDFSG.0050.44.2015 (43,85KB)

PDFOgłoszenie o konkursie (66,48KB)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.56.2015 (44,53KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie konkursu (35,04KB)

Oferta:

DOCoferta.doc (91,50KB)

ODToferta.odt (24,61KB)

PDFoferta.pdf (117,40KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf (108,94KB)

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc (78,00KB)

ODTsprawozdanie.odt (19,87KB)

PDFsprawozdanie.pdf (146,85KB)