Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.

 

 

PDFw spr wyrażenia poparcia dla Burmistrza Zdzieszowic.pdf

PDFo zmianie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXVIII/288/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w spr uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. zo.o. w Zdzieszowicach na lata 2014-2018
PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFw spr likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach2.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFw sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty tagrowej na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf