Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.

 

PDFkorekta - w spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFkorekta - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFw spr powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników .pdf
PDFw spr uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr zatwierdzenia sprawozdania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

 

 

Materiały i Sprawozdania

PDFSprowozdanie Komisariatu Policji w Zdzieszowicach za 2014 rok.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zdzieszowicach za 2014 rok.pdf