Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.155.2015 (41,04KB)

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (77,73KB)

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.176.2016 (35,82KB)

Dokumenty do pobrania

Wzór oferty:

DOCoferta.doc (91,50KB)
ODToferta.odt (24,61KB)
PDFoferta.pdf (117,40KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf (108,94KB)

Wzór sprawozdania:

DOCsprawozdanie.doc (78,00KB)
ODTsprawozdanie.odt (19,87KB)
PDFsprawozdanie.pdf (146,85KB)