Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFSG.0050.156.2015

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.174.2016

Dokumenty do pobrania

Wzór oferty:

DOCoferta.doc
ODToferta.odt
PDFoferta.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Wzór sprawozdania:

DOCsprawozdanie.doc
ODTsprawozdanie.odt
PDFsprawozdanie.pdf