Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)

Lp. Data i godzina Temat obrad
1.

25.01.2016r. (godz. 1515)

zmiana godziny na godz. 1400

1) Analiza wydatków ponoszonych na oświetlenie uliczne z podziałem na oświetlenie wysokie i niskie.

2) Sprawy bieżące.

2. 22.02.2016r. (godz. 1515)

1) Analiza możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych

2) Sprawy bieżące.

3.

21.03.2016r. (godz. 1515)

zmiana godziny na godz. 1500

1) Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (oszczędności, straty)

2) Sprawy bieżące

4. 25.04.2016r. (godz. 1515)

1) Informacja o budowie i remontach dróg w Gminie (drogi gminne, powiatowe, wojewódzka oraz dojazdowe do gruntów rolnych)

2) Sprawy bieżące

5. 23.05.2016r. (godz. 1515)

1) Analiza wykonania budżetu za rok 2015.

2) Sprawy bieżące.

6. 20.06.2016r. godz. 1515

1) Opracowanie planu pracy na II półrocze 2016r.

2) Sprawy bieżące.

7. 25.07.2016r. godz. 1515

1) Utrzymanie gminnych obiektów (m.in. budynek przy ul. Góry św. Anny 21b - pomieszczenia na I piętrze, budynek szkoły w Rozwadzy, lokal na Starym Osiedlu - apteka, budynek w Starej Części Miasta - przedszkole, lokale socjalne - Zębiec A3 i B3).

2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3) Sprawy bieżące.

8. 29.08.2016r. godz. 1515

1) Plany w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał

3) Sprawy bieżące.

9. 13.09.2016r. godz. 1515

1) Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. oraz stan realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2016r.

2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3) Sprawy bieżące.

10. 12.10.2016r. godz. 1445 Omówienie projektu uchwały z dnia 4.10.2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
11. 25.10.2016r. godz. 1515

1) Analiza zadań gospodarczych na rok 2017.

2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3) Sprawy bieżące.

12. 28.11.2016r. godz. 1515

1) Prace nad projektem budżetu Gminy na 2017r. - uwagi i wnioski Komisji.

2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3) Sprawy bieżące.