Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)

Lp. Data i godzina Temat
1. 22.01.2016 godz. 1515

1) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

2) Ocena realizacji wniosków złożonych przez Komisję

3) Ocena sytuacji MKS Ruch Zdzieszowice

4) Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy na okres ferii zimowych

2. 23.02.2016r. godz. 1515

1) Analiza kosztów działalności klubów sportowych

2) Spotkanie z prezesami klubów sportowych

3) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

3. 22.03.2016r. godz. 1515

1) Analiza i ocena stanu organizacyjno-ekonomicznego placówek oświatowych

2) Spotkanie z prezesami klubów sportowych

3) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

4. 26.04.2016r. godz. 1515 1) Przegląd obiektów rekreacyjno-sportowych (wyjazdowe posiedzenie Komisji)
5. 24.05.2016r. godz. 1515

1) Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w działaniach oświata, kultura i sport za 2015r.

2) Analiza działalności MGOKSiR – plan imprez wakacyjnych.

3) Sprawy bieżące.

6. 21.06.2016r. godz. 1515

1) Opracowanie planu pracy na II półrocze 2016r.

2) Sprawy bieżące.

7.

26.07.2016r. godz. 1515

POSIEDZENIE ODWOŁANE!!!

1) Kultura na terenie Gminy Zdzieszowice.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

8. 30.08.2016r. godz. 1515

1) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w oświacie.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

9. 04.10.2016 godz 1515

1) Stan obiektów oświatowych (PP w Żyrowej, oddział przedszkolny w Januszkowicach i Krępnej) - komisja wyjazdowa

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

10. 11.10.2016 godz. 1515

1) Informacja o realizacji zadań oświatowych - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

11. 18.10.2016 godz. 1515

1) Stan obiektów oświatowych (PP 3, PP 5, PP 6) - komisja wyjazdowa

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

12. 22.11.2016 godz. 1515

1) Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.