Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2016

Zestawienie zarządzeń Burmistrza 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFSG.0050.303.2016 (202,32KB) 30 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zdzieszowice na lata 2017-2019
PDFSG.0050.302.2016 (53,50KB) 30 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę sieci gazowej średniego ciśnienia
PDFSG.0050.301.2016 (41,01KB) 30 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2017r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
PDFSG.0050.300.2016 (107,24KB) 30 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
SG.0050.299.2016 30 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.
PDFSG.0050.298.2016 (42,04KB) 29 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.297.2016 (159,56KB) 28 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
SG.0050.296.2016 28 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
PDFSG.0050.295.2016 (56,04KB) 23 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykonania Uchwały Nr 2/12/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Sp z o.o.
PDFSG.0050.294.2016 (163,10KB) 23 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.293.2016 (153,35KB) 22 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.292.2016 (66,22KB) 20 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dystrybucji tabletek jodowych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice
SG.0050.291.2016 20 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Zdzieszowice i jej jednostkach
SG.0050.290.2016 19 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017r.
SG.0050.289.2016 19 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
PDFSG.0050.288.2016 (30,32KB) 13 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
PDFSG.0050.287.2016 (171,89KB) 13 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.286.2016 (155,20KB) 13 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.285.2016 7 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr SG.0050.262.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zdzieszowice.
PDFSG.0050.284.2016 (159,46KB) 1 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.283.2016 (186,73KB) 30 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.282.2016 (39,80KB) 28 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.281.2016 (480,61KB) 25 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.280.2016 (181,82KB) 25 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.279.2016 (167,18KB) 18 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.278.2016 14 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017r.
PDFSG.0050.277.2016 (155,04KB) 10 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.276.2016 (34,28KB) 2 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.275.2016 (111,96KB) 2 listopada 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.274.2016 (130,37KB) 27 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.273.2016 (87,60KB) 27 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.272.2016 (48,74KB) 27 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.271.2016 (76,07KB) 17 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.270.2016 (101,11KB) 14 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.269.2016 (114,81KB) 13 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.268.2016 (109,80KB) 13 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.267.2016 (90,10KB) 13 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.266.2016 (34,79KB) 12 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.265.2016 (80,16KB) 10 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.264.2016 5 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.0050.263.2016 5 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.0050.262.2016 5 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zdzieszowice
SG.0050.261.2016 5 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia programu zapewniania i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.260.2016 (307,11KB) 5 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Zdzieszowice i jej jednostkach
PDFSG.0050.259.2016 (65,21KB) 30 września 2016r Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
SG.0050.258.2016 30 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.
PDFSG.0050.257.2016 (72,92KB) 23 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.256.2016 (90,88KB) 23 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
SG.0050.255.2016 20 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz określenia kalendarza wyborczego
PDFSG.0050.254.2016 (78,42KB) 20 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0152/2/06 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zdzieszowice oraz jej składu
PDFSG.0050.253.2016 (83,54KB) 15 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.252.2016 (104,72KB) 15 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.251.2016 (88,85KB) 15 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.250.2016 12 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sposobu wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
PDFSG.0050.249.2016 (43,95KB) 2 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFSG.0050.248.2016 (76,69KB) 2 września 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.247.2016 (41,57KB) 31 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
PDFSG.0050.246.2016 (121,10KB) 30 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.245.2016 (50,32KB) 25 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.244.2016 (78,42KB) 25 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2016r.
PDFSG.0050.243.2016 (37,28KB) 24 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna"
PDFSG.0050.242.2016 (35,10KB) 24 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
SG.0050.241.2016 24 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
PDFSG.0050.240.2016 (126,22KB) 9 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.239.2016 (32,47KB) 2 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej uprawnień do zaciągania zobowiązań
PDFSG.0050.238.2016 (51,27KB) 2 sierpnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.237.2016 (73,66KB) 29 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.236.2016 (92,42KB) 28 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.235.2016 (77,32KB) 20 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.234.2016 (72,04KB) 13 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.233.2016 (100,34KB) 12 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
PDFSG.0050.232.2016 (78,10KB) 12 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.231.2016 (68,28KB) 11 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.230.2016 30 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.
PDFSG.0050.229.2016 (70,91KB) 28 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.228.2016 (67,02KB) 24 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.227.2016 (80,61KB) 23 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.226.2016 (111,75KB) 23 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.225.2016 (96,35KB) 23 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w  planie finansowym budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.224.2016 (103,11KB) 23 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych najmu dla nieruchomości w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19
PDFSG.0050.223.2016 (66,29KB) 14 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2016r.
PDFSG.0050.222.2016 (80,09KB) 8 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w spraiwe dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.221.2016 (69,69KB) 30 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.220.2016 (88,74KB) 23 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.219.2016 (71,99KB) 17 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.218.2016 (89,46KB) 11 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.217.2016
uchylone zarządzeniem Nr SG.0050.390.2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
10 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu spółki komunalnej z udziałem Gminy Zdzieszowice oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej
PDFSG.0050.216.2016 (95,33KB) 28 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.215.2016 (58,24KB) 28 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.214.2016 (189,47KB) 28 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.213.2016 (173,70KB) 28 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.212.2016 (137,97KB) 27 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.211.2016 (250,28KB) 25 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016
PDFSG.0050.210.2016 (852,21KB) 12 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gmiy Zdzieszowice
PDFSG.0050.209.2016 (77,70KB) 11 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.208.2016 (68,05KB) 11 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
SG.0050.207.2016 7 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFSG.0050.206.2016 (81,64KB) 5 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.205.2016 (64,80KB) 31 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu  finansowego  zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych  zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.
PDFSG.0050.204.2016 (92,44KB) 31 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.203.2016 (71,08KB) 31 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.202.2016 (45,48KB) 30 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji
PDFSG.0050.201.2016 (40,42KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.200.2016 (40,80KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.199.2016 (40,85KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.198.2016 (36,79KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.197.2016 (30,42KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.196.2016 (41,39KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.195.2016 (56,28KB) 23 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.194.2016 (101,74KB) 8 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za rok 2015
SG.0050.193.2016 8 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.192.2016 (38,05KB) 7 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.191.2016 (62,49KB) 7 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.190.2016 (75,07KB) 2 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.189.2016 (27,14KB) 25 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
SG.0050.188.2016 25 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na 2016r.
PDFSG.0050.187.2016 (68,01KB) 25 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.186.2016 (75,58KB) 25 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.185.2016 (28,02KB) 24 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
PDFSG.0050.184.2016 (65,03KB) 15 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2016r.
PDFSG.0050.183.2016 (27,72KB) 15 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.182.2016 (172,37KB) 4 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.181.2016 (44,99KB) 4 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury
PDFSG.0050.180.2016 (50,50KB) 4 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.179.2016 (44,25KB) 1 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.178.2016 (46,25KB) 1 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sieci gazowej średniego ciśnienia
PDFSG.0050.177.2016 (66,93KB) 1 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2016r.
PDFSG.0050.176.2016 (35,82KB) 27 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2016 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
PDFSG.0050.175.2016 (35,53KB) 27 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2016 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy operacyjne
PDFSG.0050.174.2016 (33,61KB) 27 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2016 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
SG.0050.173.2016 27 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku szkolnym 2016/2017
SG.0050.172.2016 27 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku szkolnym 2016/2017
PDFSG.0050.171.2016 (41,23KB) 25 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego nr 5 w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.170.2016 (66,92KB) 22 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2016r.
PDFSG.0050.169.2016 (50,66KB) 19 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.168.2016 19 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
PDFSG.0050.167.2016 (35,15KB) 12 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2016r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej
PDFSG.0050.166.20156 (44,72KB) 12 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierowokupu
PDFSG.0050.165.2016 (58,74KB) 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.164.2016 7 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
SG.0050.163.2016 4 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego