Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016

Zestawienie zarządzeń Burmistrza - kierownika UM
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
SG.120.31.2016 13 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.30.2016 (62,88KB) 8 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.29.2015 (117,37KB) 8 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji
PDFSG.120.28.2016 (34,47KB) 1 grudnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.27.2016 18 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2016 r.
SG.120.26.2016 17 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.25.2016 17 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania
SG.120.24.2016 10 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie procedury windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zdzieszowice
SG.120.23.2016 3 października 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.22.2016 27 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
SG.120.21.2016 19 lipca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na 2016r.
PDFSG.120.20.2016 (91,90KB) 30 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.19.2016 (91,98KB) 30 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.18.2016 (92,80KB) 30 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.17.2016 (115,13KB) 17 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.15.2016 (32,28KB) 17 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
17 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.14.2016 (89,83KB) 7 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany polityki zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.13.2016 (34,63KB) 1 czerwca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na 2016 rok
SG.120.12.2016 20 maja 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
PDFSG.120.11.2016 (44,34KB) 27 kwietnia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
SG.120.10.2016 4 marca 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.9.2016 26 lutego 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na 2016 rok
PDFSG.120.8.2016 (128,14KB) 18 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sposobu postępowania przy załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej
SG.120.7.2016 15 styczna 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.6.2016 (25,45KB) 15 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia do stosowania "Procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
PDFSG.120.5.2016 (29,49KB) 14 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Socjalnej
PDFSG.120.4.2016 (31,69KB) 8 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad używania pieczęci na decyzjach podatkowych
PDFSG.120.3.2016 (60,10KB) 5 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.2.2016 (82,59KB) 4 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.1.2016 (66,14KB) 4 stycznia 2016r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach